کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7873648 مناقصه خرید 2000 و 6000 تن فرم و اوراق اداری استان البرز 1403/02/03 رجوع به آگهی
7873410 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید عمده کاغذ A4 استان خوزستان 1403/02/03 1403/02/12
صفحه 1 از 1