کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7843117 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستمهای برودتی (پکیج پشت بامی) ساختمان استان هرمزگان 1403/01/28 1403/02/04
7842648 مناقصه تامین ظروف رستوران استان هرمزگان 1403/01/28 1403/02/08
7842535 مناقصه خرید هیترهای الکترونیکی (Electrical Heaters) فاز دوم پروژه استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1