کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7857679 مناقصه خرید خدمات مشاوره و بازرسی و نظارت بر اجرا در حوزه فراوری مجتمع استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7856942 مناقصه اخذ مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی استان تهران، استان اصفهان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856502 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران طرح جامع برقی سازی وسایل نقلیه استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856125 مناقصه Facility Monitoring system Consultancy استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1