کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7873372 مناقصه خرید و تامین نایلون بغل باز و استرج - خرید و تامین بتن مکسر جهت خط نیمه سنگین و سنگین استان تهران، استان خوزستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7872985 مناقصه خرید نایلون بغل باز و استرج استان تهران 1403/02/03 1403/02/08
صفحه 1 از 1