کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7842975
ویژه
مناقصه خرید و تحویل رنگ مشکی براق کوره ای و تینر متناسب با رنگ برای بشکه سازی بندرعباس استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/02/02
7855611 مناقصه نشاسته سیب زمینی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7855301 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0030162-21-08 خرید 12000کیسه 25کیلوگرمی ژلتون مناقصه شماره 0208210030162DT1 استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7854471 مناقصه روغن هیدرولیک استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7854214 مناقصه خرید 10/000 لیتر کاتالیست کوره ریفرمینگ با بخار آب - واحد تولید هیدروژن استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854210 مناقصه خرید دی اکسید تیتانیوم گرید A1 استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854207 مناقصه واگذاری / خرید 10 عنوان مناقصه شامل خرید چراغ پرژکتور اس ام دی با بدنه فلزی خیابانی و داخل سالنی در سایزهای مختلف - انواع باطری خشک ، اتمی و اسیدی- انواع ترکمتر تقه ای بدون شاخص در سایزهای مخت... استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/09
7853966 مناقصه Purchase of material and technical resources کشور ترکمنستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853776 مناقصه میکا متوسط استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853755 مناقصه مواد آزمایشگاهی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853741 مناقصه پکیج 6 قلمی افزایه های اسیدی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853685 مناقصه مقدار 8600 کیلوگرم آستر و 3894 کیلوگرم تینر آستر عامل چسبندگی - تامین متریال، ساخت، نصب و راه اندازی جیگ های جدیدپیش مونتاژ خط موتور محصول هایما S7PRO- انجام معاینات ادواری پرسنل در سال 1403 استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/09
7853644 مناقصه خرید 10.000 لیتر SETEAM REFORMING CATALYST استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853567 مناقصه افزایه های سیمان حفاری استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853525 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0230022-21-08اسید کلریدریک مناقصه شماره 0208210230022DT1 استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853514 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خریدمقدار000ر200ر1کیلوگرم کلرورفریک مایع بادرجه خلوص 3±40درصد استان تهران 1403/01/28 1403/02/03
7843414 مناقصه مقدار 2,300 تن فرومنگنز متوسط کربن مورد نیاز خود استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/06
7842962 مناقصه خرید 300 کیلوگرم قرص کمک سایش مربوط به واحد آزمایشگاه مارک Fluxana استان البرز 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842682 مناقصه خرید LOW Temperature shift Catalyst استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842647 مناقصه خرید کاتالیست S9 استان کرمانشاه 1403/01/28 1403/02/23
صفحه 1 از 2