مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت نازل باکس HP و LP توربین بخار 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه - LIGHTNIN MUD MIXER - P/F - FOSTER CATHEAD ALL TYPE - P/F:HYDRALIFT TOP DRIVE 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه PARTS FOR HYDRIL BLOWOUT PREVENTERS 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه TURBINE METER (Qty 02 Items (09 Nos) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ایگنایتورهای مشعلهای گاز نیروگاه حرارتی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین - MORPHOLINE ماده شیمیایی - STUD BOLT & NUTS - خشک کننده هوا - LINE PIPE - CONTROL VALVE - SHELL FOR OVERHEAD 1.2 CONDENSER,GF 1400/09/10 1400/09/06
صفحه 1 از 1