کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882790 مناقصه تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس استان فارس 1403/02/04 رجوع به آگهی
7882758 مناقصه طرح آبگیرهای شرب سد اردبیل- طرح و ساخت (EPC) سیستم پمپاژ شناور استان اردبیل 1403/02/04 1403/02/11
7882249 مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی و آموزش هشت دستگاه کروماتوگراف جهت استفاده در واحدهای NF1&2 استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/16
7881282 مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آبسازی 1500 مترمکعبی استان تهران، استان هرمزگان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7880984 مناقصه واگذاری پروژه طراحی، تأمین اجرا و بهره برداری آزمایشی ایستگاه های پمپاژ استان تهران 1403/02/04 1403/02/11
7880713 مناقصه واگذاری طراحی، تامین مصالح ساختمانی، اجرا، نصب ، تست و راه اندازی نیروگاه استان تهران، استان مازندران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879604 مناقصه انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی و یک دستگاه برج تغلیظ استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878404 مناقصه طرح احداث خط لوله فرآورده های نفتی پارس استان تهران 1403/02/04 1403/02/10
صفحه 1 از 1