کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860045 مناقصه خرید تعداد 12 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 200 , 160,125 کیلووات آمپر جهت تامین برق و تجهیز چاههای جدید الحفر استان تهران 1403/01/29 1403/02/05
7859434 مناقصه خرید تعداد 12 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 160,125,200 کیلووات آمپر جهت تامین برق و تجهیز چاههای جدید الحفر استان البرز 1403/01/29 1403/02/05
7859214 مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور توزیع کم تلفات حداقل کلاس AB استان سیستان و بلوچستان 1403/01/29 1403/02/05
7858141 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 22 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای 50 و 315 استان کردستان 1403/01/29 1403/02/03
7857678 مناقصه تعیین پیمانکار و خرید شامل 2 مورد جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت- جهت خدمات حمل و نقل ترانسفورماتور خرید کابل افشان - گلند فلزی - واشر فیبرولکس - سیم جوش -5 قطعات آهنی ((پیچ و مهره و واشر ف... استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856188 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات-2597 استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/05
7856055 مناقصه ترانسفورماتور روغنی استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/08
صفحه 1 از 1