مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
افزایش ظرفیت ترانس های قدرت پست 1399/10/29 1399/11/05
احداث فونداسیون قطعه 1( تلسکوپی ) خط انتقال چهار مداره 230/66 کیلوولت 1399/10/29 1399/11/05
واگذاری اجرای شبکه فیبرنوری شهرک صنعتی 1399/10/29 1399/11/07
بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مرکز دیسپاچینگ، پست ها و خطوط انتقال برق مربوط به نیروگاه 1399/10/29 رجوع به آگهی
طرح توسعه مشترکین روستایی 1399/10/29 رجوع به آگهی
برق رسانی به برج های تلسکوپی ایستگاه ها 1399/10/29 رجوع به آگهی
خرید 8 دستگاه ترانسفورماتور ۲۰/۰,۴KV ، ۱۰۰۰KVA به همراه قطعات یدکی مربوط به پستهای LPS ایستگاهها 1399/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مرکز دیسپاچینگ، پست ها و خطوط انتقال برق مربوط به نیروگاه 1399/10/29 رجوع به آگهی
افزایش ظرفیت ترانسهای قدرت پست 1399/10/29 رجوع به آگهی
خرید مهره چشمی ـ خرید روغن ترانس ـ خرید باطری ـ خرید سیستم هوایی mof ـ خرید اتاقک خودرو ـ خرید و... 1399/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2