کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7855297 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی آب و فاضلاب سیستمهای کنترل از راه دور تله متری و کابل گذاری-مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید حمل بارگیری و تخلیه کابل افشان گرد لاستی... استان قزوین 1403/01/28 1403/02/04
7854830 مناقصه عملیات راهبری و سرویس و نگهداری نیروگاه استان هرمزگان 1403/01/28 1403/02/01
7854828 مناقصه عملیات راهبری و سرویس و نگهداری نیروگاه استان هرمزگان 1403/01/28 1403/02/01
7853587 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 2 مگاوات واقع در منطقه حاجی آباد واقع در شهرستان زرین دشت استان فارس 1403/01/28 1403/02/02
7853526 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت 3 مگاوات واقع در منطقه استان فارس 1403/01/28 1403/02/02
7853513 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 6 مگاوات واقع در منطقه قیر، افزر و دهرم واقع در شهرستان قیر استان فارس 1403/01/28 1403/02/02
7853478 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 2 مگاوات واقع در منطقه استان فارس 1403/01/28 1403/02/02
7843407 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت 3 مگاوات استان فارس 1403/01/28 1403/02/02
7843206 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 6 مگاوات استان فارس 1403/01/28 1403/02/02
7843130 مناقصه واگذاری فرآیند طراحی، ساخت و اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه زیم آور استان تهران، استان مازندران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7843079 مناقصه سرویس و تعویض روغن ترانسفورماتور 63/6 کیلوولت 20 مگاولت آمپر TR602FG/2 پست برق فشار قوی استان اصفهان 1403/01/28 1403/01/28
7842902 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت 3 مگاوات استان فارس 1403/01/28 1403/02/02
7842837 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 6 مگاوات استان فارس 1403/01/28 1403/02/02
صفحه 1 از 1