مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین تجهیزات ایستگاه آتش نشانی 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه پروژه اعلام و اطفاء حریق به واجدین شرایط 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه هفت قلم شیر ایمنی پایلوت دار و قطعات یدکی متعلقه مورد نیاز خود 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و بازدید از سیستم های ردیاب خودرو سازمان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خرید نصب و راه اندازی چهار دستگاه اعلام حریق درمانگاه ه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات و کالیبراسیون دستگاههای گازسنج وعملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه تامین و اجرای پوشش ضد حریق کابل ها و سینی کابل ها 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات ،کالیبراسیون دستگاههای گازسنج و عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز در استان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و نصب پروژه های اطفا حریق 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۲۰۴ دستگاه هایدرانت آب و فوم و مانیتور 1400/09/16 1400/09/23
صفحه 1 از 1