مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید پکیج های مربوط به پروژه تصفیه فاضلاب صنعتی و بازیافت آب 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 5 سایز ورق و یک سایز پروفیل آلومینیوم دریایی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه نظارت بر تعمیر و بازسازی محوطه ها، المانهای ترافیکی، سازه های ساحلی و فراساحلی، خطوط ریلی داخلی بندر امام خمینی (ره) 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه اجاره شناور 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره شناور 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لنگر و زنجیر 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه تجدید مطالعات احداث تاسیسات زیر بنایی 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب بخشی از داکتهای سکوهای 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تامین گوشی حفاظتی مورد نیاز کشتی های ناوگان 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه ژنراتور دریایی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری - تأمین و نصب قطعات اصلی هواسازهای کلیه ساختمان ها 1400/09/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1