مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی 1400/02/04
مناقصه خرید انواع کنتور با ملحقات 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1400/01/31
مناقصه SCADA Instrumentation Package for SMS Including RTU 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق تحت بهره برداری شرکت برق 1400/01/29 1400/02/09
مناقصه واگذاری اجرای پروژه جابجایی تاسیسات برقی در مسیر پروژه های عمرانی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوازم یدکی سیستم های سرمایشی و تهویه 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه تهیه ساخت و نصب برج نوری در محوطه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی بابت ارائه خدمات فنی، اداری لیسانس 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری انجام خدمات نگهبانی و امورحراستی 1400/02/06
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و تاسیسات تهویه و تبرید و PM اماکن و محوطه های بنادر 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه اجرای عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه تامین آب شرب 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی - واگذاری انجام خدمات نصب، اصلاح انشعاب تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی، جمع آوری انشعاب شهری و روستایی... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه ماموریت ویژه تفکیک تلفات فنی و غیر فنی و تعیین نقطه مطلوب تلفات طی ضوابط 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه احداث ساختمان پست های امداد گاز - اجرای کارهای ساختمانی و احداث ابنیه ایستگاه تقلیل فشار CGS دوم ساز (شامل اجرای محوطه سازی، دیوار چینی، احداث فونداسیون) 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/01/29 1400/02/06
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و تاسیسات تهویه و تبرید و pm 1400/02/04
مناقصه نگهداری ، سرویس و راهبری کلیه قسمت های تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی و ساختمانی 1400/02/02
صفحه 1 از 3