کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859573 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات ECG- AED- مانیتور علایم حیاتی استان تهران 1403/01/29 1403/02/03
7859298 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7859060 مناقصه خرید واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7858189 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات رادیولوژی دیجیتال استان تهران 1403/01/29 1403/02/03
7858149 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7858019 مناقصه خرید واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7857710 مناقصه خرید تعداد 25 دستگاه آندوسکوپ فلکس FULLHD HIGH END استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7855763 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی تست ورزش- هولتر فشار خون-هولتر ECG شرکت شهر سالم شهر تهران استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7855623 مناقصه واگذاری خرید بسته خدمتی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی استان فارس 1403/01/29 1403/02/01
صفحه 1 از 1