مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه طرح آنتی آیسینگ سه دستگاه توربین 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خمات(امورمربوط به تاسیسات وتنظیفات وفضای سبز) 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی 1400/02/05
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی 1400/02/02
مناقصه برونسپاری ترانسفورماتور سوخته بصورت کلید در دست 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور تاسیسات آب حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب با کارگر فنی 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه خدمات (امور مربوط به تاسیسات و تنظیفات و فضای سبز ) 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه واگذاری عملیات آرماتوربندی 1400/01/30 1400/02/12
مناقصه انجام امور حجمی شامل نگهبانی - نظافت - آبیاری فضای سبز و تاسیسات آبی و برقی 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی بیمارستان جدید التاسیس شبکه تکاب 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه خدمات تاسیسات دادگستری 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه واگذاری فعالیت های قرارداد حجی امور خدماتی و پشتیبانی، تایپ متون فارسی و لاتین ( یا تواما) و ارائه خدمات تاسیسات ساختمان اداری، الکترونیکی ، مکانیکی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت FAN BLADE 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه های سطح شهر و منطقه صنعتی - عملیات اجرایی بهسازی تالار 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری در منطقه - عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری در منطقه - عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعابات آب... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید چیلر 1400/01/30 1400/02/16
مناقصه واگذاری ساخت استخر تصفیه خانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تاسیسات گرمایشی سالنهای طرح توسعه کارخانه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث سالن سوله پروژه مشتمل بر کارهای ساختمانی، تاسیسات برق و مکانیک 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3