مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوازم انشعاب 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه واگذاری امورمربوط به راهبری ونگهداری تاسیسات وپیجینگ بیمارستان 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ بخار و دوستگاه دیگ آب داغ 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه توربین گازی سولار 1400/09/10 1400/10/01
مناقصه پکیج هواساز 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه واگذاری احداث ساختمان فرماندهی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید فیلتراسیون 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای نرده کشی ایستگاه هایT.B.S شهرستان بناب 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی خدماتی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای راهبری،نگهداری، تعمیر و سرویس کلیه سیستم های (برق و مکانیک) دستگاهها و تجهیزات سرمایش و گرمایش و شبکه آب رس 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه ساخت نازل باکس HP و LP توربین بخار 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ایستگاه های تقلیل فشار بهمراه هیتر و ادورایزر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه hose -قطعات تهویه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیستم پایش مستمر خروجی استک واحد زباله سوز 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ایستگاه های تقلیل فشار 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات مکانیکی والکتریکی 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان 1400/09/10 1400/09/20
صفحه 1 از 4