کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854484 مناقصه تکمیل تعمیرات، نوسازی و بازسازی سیستم سرمایش و تاسیسات تهویه مطبوع سالن های پایانه مرزی استان کرمانشاه 1403/01/28 1403/02/01
7854156 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تعدادی دستگاه هواساز هایژنیک CFM20000 استان تهران 1403/01/28 1403/02/09
7853716 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه هواساز جهت csr مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و انجام کلیه تعهدات استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/02
7853713 مناقصه پروژه مکانیزه نمودن سیستم انبارش و توزیع روانکار در مجموعه آیزوماکس استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853672 مناقصه تکمیل تعمیرات نوسازی و بازسازی سیستم سرمایش و تاسیسات تهویه مطبوع سالن های پایانه مرزی استان کرمانشاه 1403/01/28 1403/02/01
7853620 مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم BMS جهت 9 عدد مشعل بویلر کمکی آمونیاک استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7843013 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز هایژنیک استان تهران 1403/01/28 1403/02/02
7842624 مناقصه واگذاری نصب پکیج نیتروژن و درایر استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841451 مناقصه عملیات ،تهیه ساخت و نصب کانال کولر با ورق گالوانیزه برای پروژه 230 واحد مسکونی استان تهران 1403/01/28 1403/01/30
صفحه 1 از 1