کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860200 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید سامانه های آب شیرین (اسمز معکوس ) - سامانه های گندزدایی و سنجش کلر استان همدان 1403/01/29 1403/02/04
7859483 مناقصه طراحی و ایجاد سامانه هشدار سیل استان تهران 1403/01/29 1403/02/03
7858239 مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 10 ایستگاه استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/07
7858224 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید پکیج تزریق پرکلرین استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7857751 مناقصه پروژه خرید 2 دستگاه آنالایزر ازن به همراه قطعات مصرفی استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/11
7857668 مناقصه 4 عدد XV مسیر آب شیرین کن استان هرمزگان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857231 مناقصه تهیه و نصب سیستم هوشمند و پایش ایستگاههای پمپاژ استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/29 1403/02/03
7856571 مناقصه خرید مقدار 1.200.000 کیلوگرم محلول کلرورفریک با درجه خلوص 04+-3% استان تهران 1403/01/29 1403/02/03
7856382 مناقصه لجن کش صنعتی استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/29
صفحه 1 از 1