کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856982 مناقصه خرید 100 دستگاه تلفن ماهواره ای با متعلقات سیم کارت استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
صفحه 1 از 1