کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882731 مناقصه سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه پدل استان تهران 1403/02/04 1403/02/10
7881944 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : خرید و حمل نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال - تکمیل سالن ورزشی چند منظوره نیمه کار استان هرمزگان 1403/02/04 1403/02/09
7881334 مناقصه جهت پیمانکاران ( لیست کوتاه ) استان فارس 1403/02/04 1403/02/05
7880049 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال استان هرمزگان 1403/02/04 1403/02/09
7878517 مناقصه تامین البسه ورزشی استان اصفهان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878389 مناقصه خرید چمن مصنوعی استان هرمزگان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878388 مناقصه 3 عنوان شامل: خدمات نگهداشت و راهبری؛ تاسیسات و تجهیزات ورزشی - خدمات، نگهداشت و راهبری، تاسیسات و تجهیزات ورزشی استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878184 مناقصه 9 ردیف مناقصه شامل : 1- ترمیم و اجرای شبکه آبرسانی سطح 2- خرید و نصب پایه چراغ روشنایی جهت بوستان 3- خرید و نصب کفپوش لاستیکی گرانولی زمین بازی کودکان 4- خرید و نصب مبلمان پارکی و فلاور باکس ج... استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1