کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882771 مناقصه تامین قطعات یدکی سیستم mini-purge ساخت شرکت EXPO استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/16
7882635 مناقصه خرید دوربین رباتیک بازرسی (ویدئومتری) از شبکه فاضلاب استان اصفهان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7882559 مناقصه خرید p/f masoneilan استان هرمزگان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7882546 مناقصه خرید15 دستگاه میتر و شماره انداز ،صافی استان تهران 1403/02/04 1403/02/09
7881709 مناقصه خرید VIBRATION MONITORING استان بوشهر 1403/02/04 1403/02/24
7881468 مناقصه ساخت شیر خودکار VALVE (HV-14106) استان مرکزی 1403/02/04 1403/02/12
7881201 مناقصه قطعات ابزار دقیق مربوط به کارتهای HIMA برای سیستم ESD و F&G کارخانه تزریق گاز استان خوزستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879943 مناقصه تامین قطعات یدکی سیستم mini-purge ساخت شرکت EXPO استان خوزستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879451 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی نرم افزار اسکادا و اتوماسیون توزیع برق استان تهران 1403/02/04 1403/02/09
7877755 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات الکتریکال پروژه پردیس3 سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران استان تهران 1403/02/04 1403/02/09
صفحه 1 از 1