کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7873406 مناقصه کالیبراسیون دستگاه های مرجع اندازه گیری پالایشگاه استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1