مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید درب حوضچه کامپوزیت 1400/01/31
مناقصه خرید 100دست دریچه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دریچه کامپوزیت و قاب چدن 1400/01/25 1400/01/25
مناقصه خرید درب حوضچه کامپوزیت 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید درب حوضچه کامپوزیت 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دریچه کامپوزیت و قاب چدن 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دریچه کامپوزیت وقاب چدن 1400/01/21 1400/01/29
مناقصه خرید دریچه کامپوزیت وقاب چدن 1400/01/21 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ده دستگاه دریچه قطع و وصل جریان، دو دستگاه سرریز قابل تنظیم، یک دستگاه اسکروکانوایر، سه 1400/01/21
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه آچار پنوماتیکی 1400/01/17 1400/02/01
مناقصه خرید دریچه قطع و وصل جریان و سرریز قابل تنظیم و اسکرو کانوایر و واگن حمل زباله و پل لجنروب - کفابروب طرح تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب - آشغالگیر مکانیکی دهانه درشت میله ای و آشغالگیر مکانیکی... 1400/01/17 1400/01/21
مناقصه خرید 10 دستگاه دریچه قطع و وصل جریان و خرید دو دستگاه سرریز قابل تنظیم و خرید یکدستگاه اسکرو کانوایر و خرید سه دستگاه واگن حمل زباله و خرید یک دستگاه پل لجنروب - کفابروب طرح تصفیه مقدماتی تصفیه... 1400/01/16 1400/01/21
مناقصه خرید لوله های کاروگیت دو جداره مورد نیاز جهت پروژه اجرای فاضلاب 1400/01/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خطوط آبرسانی از مخزن - اجرای خط انتقال - لوله گذاری آب و احداث حوضچه درخواست های مردمی - برق رسانی به ایستگاه پمپاژ چاهها - حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری چاه 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل 2000 عدد دریچه چدنی گرد فاضلابی 1399/12/24 1399/12/27
مناقصه خرید لوله های کاروگیت دو جداره مورد نیاز جهت پروژه اجرای فاضلاب 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید محفظه 1/2 pp - محفظه کنتور با درب چدنی - محفظه کنتور بادرب pp 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و تحویل2000 عدد دریچه چدنی گرد فاضلابی 1399/12/27
مناقصه خرید و تحویل 2000 عدد دریچه چدنی گرد فاضلابی 1399/12/20 1399/12/27
مناقصه همسان سازی درب منهول های فاضلاب سطح معابر، 1399/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 65