مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بازرسی فنی واگن های وارده و صدور جواز ترمز 1389/07/07 1389/07/15
واگذاری تعمیرات جاری و ویژه واگنهای باری و مسافری 1389/07/07 1389/07/15
کنترل کیفیت تعمیرات مجموعه های بوژی 1389/05/30 1389/06/14
طراحی و تبدیل دو دستگاه واگن مسافری SGP به واگن مولد برق 1389/05/17 1389/06/01
طراحی و تبدیل دو دستگاه واگن مسافری SGP به واگن مولد برق 660 ولت 1389/05/12 1389/05/27
واگذاری کنترل کیفیت قطعات یدکی واگن های مسافری 1389/05/02 1389/05/17
واگذاری تعمیرات جاری داخلی واگن های آلمانی 1389/04/22 1389/05/06
تعمیرات اساسی و ویژه بوژی 1389/04/06 1389/04/21
تامین تجهیزات نمکزدایی 1388/12/24 1389/01/10
واگذاری انجام تعمیرات اساسی و ویژه سرویس بوژی های ورودی 1388/12/24 1389/01/10
صفحه 42 از 43