مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات نقشه برداری و مطالعه حد بستر موردی رودخانه های شهرستان 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه پایش، کنترل و اطلاع رسانی وضعیت راهها 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه واگذاری عملیات معماری ساختمان های جنبی پهنه ورودی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح شرکت 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات آزمایشگاه محور های 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه حدنگاری و زمین مرجع نمودن پلاکهای اصلی ثبتی فارس 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عملیات ممیزی املاک 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی مشاوران حقوقی در حوزه خدمات مدیریت طرح در پروژه بازنگری و تدقین نقشه های اجرایی موجود مدیریت عملیات آماده سازی و اجرای کلیه زیرساخت ها و فضاهای مورد نیاز 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه سیستم جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب رودخانه 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی دپارتمان های خط تولید ساختمان های جنبی و پشتیبانی و محوطه سازی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت کامل (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) پروژه های زیربنایی و روبنایی 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه طراحی سردخانه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰ عدد گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای GNSS و آنتن ژئودتیک مربوطه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه مناقصه محدود ممیزی املاک، اصناف 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه ممیزی املاک 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای gnss و آنتن ژئوتکنیک 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره ای ایجاد سند/به روز آوری فرایند مطالعات (HAZOPHAZID) پالایشگاه 1400/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1016