مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مطالعات فاز اول و دوم جهت احداث پل عابر پیاده در سه نقطه از سطح شهر 1398/11/03 1398/11/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاوره مقاوم سازی بیمارستان ولیعصر قائمشهر 1398/11/03 1398/11/10
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر 1398/11/03 1398/11/12
خرید خدمات مشاوره, مطالعات بهسازی لرزه ای به منظور اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمانها 1398/11/03 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر 1398/11/02 1398/11/12
واگذاری اجرای خدمات فنی و بازرسی تست جوش و انجام آزمایش های غیر مخرب پروژه های اسکلت فلزی 1398/11/02 1398/11/10
Developing Livable Cities Facility 1398/11/02 رجوع به آگهی
خرید خدمات امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان و خرید خدمات امور ساختمانی و نظارت بر پروژه های عم... 1398/11/02 1398/11/07
Developing Cities Facility 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری انجام مطالعات طرح تفصیلی شهر 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1488