مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان مسابقه طراحی معماری سردرب دانشگاه 1397/12/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندا... 1397/12/01 1397/12/18
نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های زیربنایی و روبنایی در شهر 1397/12/01 1397/12/06
اجرای ممیزی املاک 1397/12/01 رجوع به آگهی
ممیزی املاک 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی ساختمان مرکزی شهرداری 1397/11/30 رجوع به آگهی
مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم معماری, سازه, تاسیسات و طراحی داخلی, محوطه پروژه 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی ساختمان مرکزی شهرداری 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات ممیزی املاک 1397/11/28 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره فاز صفر و یک و دو مطالعات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و نظارت ب... 1397/11/29 1397/11/30
صفحه 1 از 1354