مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Providing stone pitching for storm water drainage , Paver block for pathway / stores yard and other... 1397/11/30 1397/12/20
خرید و راه اندازی سیستم تصویربرداری و اتاق فرمان سالن آمفی تئاتر 1397/11/30 رجوع به آگهی
احداث ساختمان تکمیل و تجهیز آمفی تئاتر 1397/11/29 1397/12/04
خرید تجهیزات آمفی تئائر کتابخانه مرکزی 1397/11/28 1397/12/14
تکمیل و تجهیز آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 1397/11/28 1397/12/04
خرید و راه اندازی سیستم تصویربرداری و اتاق فرمان سالن آمفی تئاتر 1397/11/23 رجوع به آگهی
انتخاب سرمایه گذار ساختمان همایش 1397/11/23 رجوع به آگهی
Supply and delivery of Video Conference Devices 1397/11/21 1397/11/30
واگذاری تکمیل سالن آمفی تئاتر 1397/11/18 رجوع به آگهی
تامین صندلی های بالکن سالن 1397/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 223