کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7873823 مناقصه انجام خدمات دکوراسیون وسیستم های همایش استان خوزستان 1403/02/03 1403/02/17
7871262 مناقصه خرید دستگاه ها ، تجهیزات و ملزومات سالن عملیات و مرکز داده اداره مدیریت راه ها استان خراسان جنوبی 1403/02/02 1403/02/06
7869242 مناقصه انجام خدمات دکوراسیون و سیستمهای سالن همایش استان خوزستان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7866292 مناقصه خرید دیتا پروژکتور استان اصفهان 1403/02/01 1403/02/04
7866196 مناقصه خرید دیتا پروژکتور استان اصفهان 1403/02/01 1403/02/04
7837217 مناقصه انجام خدمات دکوراسیون و سیستمهای سالن همایش استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/04
7834172 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل تکمیل گنبد مسجد - خرید ،حمل و نصب تجهیزات تکمیلی آمفی تئاتر کتابخانه استان ایلام 1403/01/26 1403/01/30
7833287 مناقصه تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تعویض صندلیهای سالن اجتماعات استان تهران 1403/01/26 1403/01/29
7832752 مناقصه انجام خدمات دکوراسیون و سیستمهای سالن همایش شرکت استان خوزستان 1403/01/26 1403/02/04
7830988 مناقصه خرید حمل و نصب تجهیزات تکمیلی آمفی تئاتر کتابخانه استان ایلام 1403/01/25 1403/01/30
7828117 مناقصه تعویض صندلی های سالن اجتماعات مجتمع آموزشی بانک مرکزی ج.ا.ا واقع در شهرستان نوشهر استان مازندران 1403/01/25 1403/01/29
7827584 مناقصه تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تعویض صندلیهای سالن اجتماعات استان تهران 1403/01/25 1403/01/29
7826726 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل و نصب تجهیزات تکمیلی آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی استان ایلام 1403/01/21 1403/01/30
7816851 مناقصه خرید کامپیوتر وتجهیزات جانبی،لپ تاپ وپروژکتور ادارت فنی و عشایری استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/25
7811816 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ویدئو پروژکتور و نمایشگر تعاملی استان مرکزی 1403/01/18 1403/01/25
7811647 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید تجهیزات هنرستانی 2- خرید ویدئو پروژکتور نمایشگر تعاملی استان مرکزی 1403/01/18 1403/01/25
7797281 مناقصه Provision of Conference Management Systems and Audio/Visual Technology Services کشور کنیا 1403/01/08 رجوع به آگهی
7793289 مناقصه خرید و نصب تجهیزات سالن نفت شهر دیر استان بوشهر 1403/01/05 1403/01/08
7793287 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دکوراتیو سالن کنفرانس ساختمان مرکزی استان مازندران 1403/01/05 1403/01/20
7792065 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تامین میز میکسر صدا مرکز خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1402/12/28 1403/01/06
صفحه 1 از 220