کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856557
ویژه
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا در محل پروژه مصلی امام خمینی (ره) تهران استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/02/08
7873452 مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی و کوهی استان مازندران 1403/02/03 1403/02/13
7872822 مناقصه خرید 10,000 تن سنگ دولومیت با در نظر گرفتن هزینه بارگیری و حمل سنگ دو لومیت استان آذربایجان غربی 1403/02/03 1403/02/06
7866161 مناقصه خرید سنگ لاشه ورقه ای برای پروژه های عمرانی سطح شهر استان آذربایجان غربی 1403/02/01 1403/02/06
7862342 مناقصه مصالح سنگی ماکادام استان خوزستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7862296 مناقصه خرید سنگ دولومیت استان آذربایجان غربی 1403/01/30 1403/02/06
7861675 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10.000 تن سنگ دولومیت با هزینه بارگیری و حمل استان آذربایجان غربی 1403/01/30 1403/02/06
7860343 مناقصه تهیه مصالح سنگی ( قلوه سنگ ) استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/05
7833964 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ایستگاه اش نشانی شهرداری صالح شهر استان خوزستان 1403/01/26 1403/01/30
7828950 مناقصه خرید 20 هزار تن سنگ سیلیس استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7826572 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای عملیات بتن پلاک و سنگ اسپراخون درمعابر سطح شهر استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/28
7825362 مناقصه خرید 74/000متر مکعب بالاست استان تهران 1403/01/21 1403/01/26
7824900 مناقصه خرید 85000 متر مکعب بالاست استان تهران 1403/01/21 1403/01/26
7823129 مناقصه واگذاری استخراج و فروش مواد معدنی تعدادی از کارگاه های معدنی خود استان تهران، استان لرستان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7816271 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل بخش اول بازسازی و احیاء محوطه تاریخی قلعه - تهیه سنگ جندق پروژه ساماندهی خیابان استان اصفهان 1403/01/19 1403/01/28
7816075 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد بخش اول بازسازی و احیاء محوطه تاریخی- تهیه سنگ جندق پروژه ساماندهی خیابان استان اصفهان 1403/01/19 1403/01/28
7811630 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : - عملیات خاکبرداری شامل خاکبرداری ، بارگیری و حمل مصالح سنگی - عملیات خاکریزی به صورت حجمی و ساعتی - عملیات تهیه و حمل مصالح سنگی شن بادامی و نخودی ماسه شسته، ساب بیس و ب... استان فارس 1403/01/18 رجوع به آگهی
7803955 مناقصه خرید 200/000 تن سنگ آهن استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/26
7803867 مناقصه خرید مقدار 180 هزار تن سنگ گچ استان البرز، استان قزوین 1403/01/15 رجوع به آگهی
7794309 مناقصه خرید سنگ لاشه ورقه ای برای پروژه های عمرانی سطح شهر استان آذربایجان غربی 1403/01/06 1403/01/11
صفحه 1 از 127