کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856372 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین 150بشکه 100 لیتری فوم فرودگاهی استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/16
7854310 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فوم آتش نشانی شمارهSE-0249611-PB استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/12
7854087 مناقصه پودر ضد حریق استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7827273 مناقصه پودر ضد حریق استان خوزستان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827270 مناقصه فوم فرودگاهی استان خوزستان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7824300 مناقصه 7 عنوان شامل: مبدل حرارتی - کنسول آتش نشانی - تیوب باندل کامل - SAMSON SPARE PARTS - سختی سنج فلزات - TUBE - FINDER Electrical Devices استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7805422 مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق دوزینگ فوم استان تهران 1403/01/15 1403/01/25
7775882 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن آنتی فوم و آنتی استیک خوراکی بشماره 1110215 استان تهران 1402/12/22 1402/12/22
7768905 مناقصه خرید نازل فوم ساز استان هرمزگان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7723774 مناقصه خرید روغن آنتی فوم و روغن آنتی استیک خوراکی استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7649338 مناقصه بازسازی و تجهیز خودروی عملیاتی آتش نشانی سه منظوره (آب، کف و پودر) استان خوزستان 1402/11/18 1402/11/23
7640675 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحد آتش نشانی استان تهران 1402/11/17 1402/11/24
7539928 مناقصه مقدار 10 هزار لیتر فوم سبک آتش نشانی استان اصفهان 1402/10/24 رجوع به آگهی
7536212 مناقصه خرید مقدار 1٫000٫000 لیتر مایع تولیدکننده فوم آتش نشانی استان تهران 1402/10/23 1402/10/26
7530737 مناقصه تامین دستگاه فوم دوزینگ استان تهران 1402/10/20 رجوع به آگهی
7530598 مناقصه خرید مقدار 1,000,000 لیتر مایع تولیدکننده فوم آتش نشانی استان تهران 1402/10/20 1402/10/26
7530596 مناقصه خرید مقدار1000000لیتر مایع تولیدکننده فوم اتش نشانی استان تهران 1402/10/20 1402/10/26
7527711 مناقصه خرید مقدار 1.000.000 لیتر مایع تولیدکننده فوم آتش نشانی استان تهران 1402/10/20 1402/10/26
7524722 مناقصه واگذاری تهیه و تامین ماده تولید کف آتش نشانی فوم آتش نشانی استان تهران، استان مازندران 1402/10/19 1402/10/23
7524646 مناقصه واگذاری تهیه و تامین ماده تولید کف آتش نشانی فوم آتش نشانی استان تهران، استان مازندران 1402/10/19 1402/10/23
صفحه 1 از 79