مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه شناسایی شرکت های دانش بنیان جهت تولید 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 20 دستگاه فوم دوز همراه با 20 عدد مخزن 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات واحد های عملیاتی و پشتیبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (لباس کامل حریق (اور کت و شلوار حریق) ـ کلاه حریق ـ چکمه حریق و ) 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید Antifouling 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید ۳۵۰/۰۰۰ لیتر فوم حفاری جهت دستگاه حفاری مکانیزه پروژه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ANTIFOULING 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه خرید 200/000 کیلوگرم گریس ماستیک جهت دستگاه حفاری مکانیزه 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 350.000 لیتر فوم حفاری جهت دستگاه حفاری مکانیزه پروژه 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سیستم آتش نشانی پودری 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید Antifouling 1400/08/29 1400/09/09
مناقصه خرید Antifouling 1400/08/29 1400/09/09
مناقصه خرید تجهیزات آتشنشانی مورد نیاز 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نگهداری خاموش کننده ها دستگاههای تنفسی هوای فشرده و سیستم های آب آتش نشانی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 20 دستگاه فوم دوز همراه با 20 عدد مخزن 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه خدمات نگهداری خاموش کننده ها دستگاههای تنفسی هوای فشرده و سیستم های آب آتش نشانی منطقه 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید دو دستگاه پکیج فوم دوزینگ 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نگهداری سیستم خاموش کننده ها دستگاههای تنفسی هوای فشرده 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه خرید مقدار 32 تن آنتی فوم STRUKTOLJ673 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخزن سقف شناور 1400/08/24 1400/09/02
مناقصه (% Fire fighting agent fluoroprotin alcohol resistant 3-3 ) 1400/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 60