مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مواد شیمیائی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین اقلام عمومی ساپورت پایپینگ (لوله - نبشی ) BULK MATERIAL FOR PIPING SUPPORT(SPECIAL - URETHANE FOAM BLOCK) 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه فومینگ و کولینگ مخزن 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خودروی کف ساز آتش نشانی - خرید خودروی آب پاش آتش نشانی - خرید خودرو پودر پاش آتش نشانی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید یکصد هزار لیترفوم آتش نشانیAFFF 1400/02/01
مناقصه خودروی پودر پاش آتشنشانی RLD-92974 1400/02/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خودروی کف ساز آتشنشانی RLD-92972 1400/02/04
مناقصه خرید خودروی کف ساز آتش نشانی - خرید خودروی آب پاش آتش نشانی - خرید خودرو پودر پاش آتش نشانی 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 100 هزار لیر فوم آتش نشانی AFFF 1400/01/17 1400/02/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنسانتره فوم فلور پروتئین و فوم شیمیایی AFFF 1400/01/18
مناقصه خرید ۱۰۰ هزار لیتر فوم آتش نشانی (AFFF) 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنسانتره فوم فلور پروتئین و فوم شیمیایی afff 1399/12/24 1400/01/18
مناقصه خرید 25000 لیتر فوم آتش نشانی 1399/12/23 1399/12/27
مناقصه خرید 25000 لیتر فوم آتش نشانی 1399/12/18 1399/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مرتبه اول مناقصه شماره 9940205 (خرید 25000 لیتر فوم آتش نشانی (تولید داخل کشور)) 1399/12/17 1399/12/27
مناقصه خرید اسپری نازل گاز CFI 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اجرای سیستم کولینگ 1399/12/16
مناقصه عملیات تعمیرات، پلاستیک و رنگ آمیزی مخزن آب B601 آتشنشانی انبار 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه کپسول اطفاء حریق 3CO2 کیلویی 1399/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 50