مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید شیر سماوری 1399/09/12 رجوع به آگهی
خرید آندهای MMO 1399/09/06 رجوع به آگهی
تامین سیم جوش آرگون 1399/09/06 رجوع به آگهی
در نظر دارد 52000 کیلوگرم سیم جوش آرگون با مشخصات فنی aws-a5.18=er70s-6=1.2 1399/09/05 رجوع به آگهی
خرید های آتی الکترود گرافیتی UHP با قطر های ۷۰۰ و ۵۰۰ جهت کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک خود 1399/09/03 رجوع به آگهی
خرید آندهای MMO 1399/09/02 رجوع به آگهی
خرید آندهای MMO 1399/08/29 رجوع به آگهی
تامین الکترود 1399/08/29 رجوع به آگهی
تامین الکترود 1399/08/28 رجوع به آگهی
خرید الکترود 1399/08/28 1399/09/02
صفحه 1 از 87