مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین تجهیزات نقطه جوش و پمپ سیلر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سره الکترود نقطه جوش ژنانگیان 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 250 عدد آند MMO 1400/01/25 1400/01/25
مناقصه خرید آند MMO 1400/01/21 1400/01/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید الکترود 1400/01/22
مناقصه Welding Electrodes 1400/01/11 رجوع به آگهی
مناقصه Welding Electrodes 1400/01/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و اجرای عملیات اتصال ریلی ایستگاه - خرید 240 تن الکترود گرافیتی - دو ردیف سیم پلاتین تیپ S - خرید 9 ردیف اجر آلومیتی 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و اجرای عملیات اتصال ریلی ایستگاه - خرید 240 تن الکترود گرافیتی - دو ردیف سیم پلاتین تیپ S - خرید 9 ردیف اجر آلومیتی 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نوار زرد اخطار 1399/12/23 1399/12/28
مناقصه تامین و اجرای عملیات اتصال ریلی ایستگاه - خرید 240 تن الکترود گرافیتی - دو ردیف سیم پلاتین تیپ S - خرید 9 ردیف اجر آلومیتی 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری مقدار 300 تن الکترود گرافیتی UHP قطر 700MM با شرط نرخ مصرف 1.7 کیلوگرم به ازای هر تن شمش فولادی 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه WELDING ELECTRODE 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و پیش ارزیابی تامین کنندگان الکترود گرافیتی ـ در نظر دارد نسبت به شناسایی تامین کنندگان الکترود گرافیتی UHP سایز 700mm جهت خریدهای آتی خود 1399/12/12 رجوع به آگهی
مناقصه فروش اقلام ضایعاتی (ـ آهن آلات ضایعاتی ـ ـ انواع قالب و ضایعات پلی آمید ـ انواع قالب چدنی ضایعاتی ) 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 500(پانصد) تن الکترود گرافیتی uhp قطر 500mm 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه Welding Electrodes 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید الکترود 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی تامین کنندگان الکترود گرافیتی 1399/12/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نوار زرد اخطار 1399/11/29 1399/12/04
صفحه 1 از 47