مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید سینی و متعلقات برج 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه تامین متریال تجهیزات پروژه احیا 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سینی و متعلقات برج 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید سینی و متعلقات برج 1400/08/29 1400/09/10
مناقصه خرید سینی و متعلقات برج 1400/08/28 1400/09/10
مناقصه خرید 4 ردیف سینی کابل 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سینی کابل 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین جعبه تقسیم برقی (Junction Box) - .Cable gland - (Distribution control system (DCS - Emergency Shutdown System 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات Electrical Cable Tray & Ladder 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات داخلی برج سینیدار 1400/07/29 1400/08/10
مناقصه خرید 4 ردیف سینی کابل 1400/07/24 1400/07/24
مناقصه - خرید 23 تن ناودانی شماره 8 - استعلام خرید تابلو طرح رینال و فریم تابلو الکتریکی - استعلام خرید 2 ردیف لوله گالوانیزه "2 و "3/4 دو سر رزوه - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سینی و متعلقات برج 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سینی و متعلقات برج 1400/07/18 1400/07/28
مناقصه خرید سینی و متعلقات برج 1400/07/18 1400/08/09
مناقصه خرید سینی و متعلقات برج 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرا و نصب لدر و سینی برق و کابل کشی تونل برق واحدهای احیا 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت جعبه کابل قدرت - ساخت جعبه کابل توزیع 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت جعبه کابل 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و ساخت تجهیزات مورد نیاز خود 1400/06/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20