مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مشاوره پیاده سازی، توسعه، نگهداری و پشتیبانی سامانه گذرگاه خدمات الکترونیک وزارت تعاون، کار و... 1399/09/12 1399/09/20
خرید، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات سامانه های تردد شمار در محورها ـ پش... 1399/09/12 رجوع به آگهی
دعوت به فرایند خرید خدمات مشاوره 1399/09/11 1399/09/22
Supply and installation of Standalone Multi-channel analyzer with gamma spectroscopy software 1399/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و جانمایی نقشه سایر دستگاه ها 1399/09/11 1399/09/14
داده آمایی جریان ثبتی مکان محور 1399/09/11 1399/09/14
تهیه تجهیزات نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل و جمع آوری کلیه تجهیزات مازاد و تحویل ـ تامین و نصب ت... 1399/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای 90-75-99 پشتیبانی و نگهداری از 11 سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در سطح راهه... 1399/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات سامانه های... 1399/09/16
خرید، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات سامانه های تردد شمار در محورها ـ پش... 1399/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1550