مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تبلت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تبلت 1400/02/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات کامپیوتری 1400/01/31
مناقصه خرید تبلت 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 400 دستگاه تبلت 1400/01/30
مناقصه دستگاه تبلت 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رایانه 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات هوشمندسازی مدارس ـ خرید130 دستگاه دیتاپروژکتور ـ خرید 130 دستگاه رایانه لپ تاپ 1400/01/21 1400/01/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 83 دستگاه رایانه کامل با کلیه متعلقات ، 24 دستگاه لپ تاپ 1400/01/24
مناقصه خرید130دستگاه رایانه لپ تاپ 1400/01/18 1400/01/22
مناقصه Research Equipment & Machinery & Computer & Office Equipment 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 83 دستگاه رایانه کامل با کلیه متعلقات، 24 دستگاه لپ تاب و 58 دستگاه رایانه کامل با کلیه متعلقات (هنرستانی) - خرید 51 دستگاه دیتا پروژکتور با پرده نمایش 35 دستگاه پرینتر، 12 دستگاه کپی یک... 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تامین تبلت دانش اموزان مناطق سیل زده 1400/01/14 1400/01/18
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی 1400/01/16 1400/01/19
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی 1400/01/16 1400/01/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه تبلت 8 اینچ دانش آموزی جهت مدارس سطح استان خوزستان 1400/01/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تبلت دانش آموزی 1400/01/19
مناقصه تهیه تبلت 8 اینچ دانش آموزی جهت مدارس 1400/01/15 1400/01/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وتأمین تبلت دانش آموزی مناطق سیل زده 1400/01/18
مناقصه خرید 39 دستگاه سیستم ALL IN ONE و خریداری یکدستگاه چیلر تراکمی یکپارچه هوا خنک 1399/12/28 1400/01/08
صفحه 1 از 130