کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7875410 مناقصه خرید نیم رینگ و بوش یاتاقان کوره مورد نیاز کارخانه خود استان بوشهر 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874182 مناقصه عملیات تراز گرم کوره واحد 3 استان لرستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7873837 مناقصه اجرای عملیات نسوز کاری سالانه واحدهای کوره ، پیشگرمکن ، گریت ،کولر هوای ثالثیه استان یزد 1403/02/03 رجوع به آگهی
7873758 مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره مبدل زباله سوز 16002- 42H -16002 ،42E استان تهران 1403/02/03 1403/02/09
7873732 مناقصه عملیات سنگ زنی رینگ ورودی کوره استان لرستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7869235 مناقصه تامین متریال ، تعمیر و بازسازی کوره مبدل زباله سوز استان تهران 1403/02/02 1403/02/09
7868412 مناقصه الکترود گرافیتی UHP600 استان خراسان رضوی 1403/02/02 1403/02/10
7865070 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام عملیات نسوز کاری کوره های کارخانه استان تهران، استان کرمان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7864720 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام عملیات نسوزکاری کوره های کارخانه استان کرمان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7861674 مناقصه 6 ردیف اموال شامل : 1 خرید توری سانتریفیوژ 13000-1100-850 2- تعویض لوله های اکونومایزر کوره های بخار 3- خرید لوله های بدون درز کوره بخار ST35/8 4- تامین پیمانکار جهت نیروی انسانی مورد نیا... استان خراسان رضوی 1403/01/30 1403/01/30
7860906 مناقصه خرید دو عدد ایمپلر کامل آی دی فن کوره های 3 و 4 استان آذربایجان شرقی 1403/01/30 رجوع به آگهی
7859813 مناقصه عملیات تعمیرات و نوسازی پاتیل های مذاب فولاد سازی پاتیل های طرح مذابی و پاتیل های اضطراری استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/07
7859662 مناقصه عملیات تعمیرات و نوسازی پاتیل های مذاب فولاد سازی پاتیل های طرح مذابی و پاتیل های اضطراری استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/07
7857662 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات نسوز کاری کارخانه استان تهران 1403/01/29 1403/02/09
7856718 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات نسوزکاری کارخانه استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7853765 مناقصه اجرای عملیات ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه پسماند سوز عفونی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/02
7843086 مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور اسکرو با واحد هواساز - خرید دو عدد ایمپلر کامل آی دی فن کوره های 3 و 4 شامل نافی پره ها، شفت و ... استان آذربایجان شرقی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842517 مناقصه انجام عملیات نسوز کاری سالیانه خود استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842430 مناقصه شناسایی پیمانکار جهت تأمین متریال ساخت و تحویل و نصب کوره عمودی پروژه آهک استان لرستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7828800 مناقصه خرید 200 تن الکترود گرافیتی سایز 700 میلی متر برند Aohui استان تهران، استان کرمان 1403/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 220