مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید فرش سجاده ای - کیت های آموزشی 1398/10/22 رجوع به آگهی
تهیه و تحویل 3691 عدد فرش کوپه مورد استفاده در قطارهای مسافری 1398/10/22 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فرش سجاده ای 1398/10/21 1398/10/25
خرید تجهیزات (کلاسی و نمازخانه ) 1398/08/25 1398/08/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای فرش سجاده ای نمازخانه 1398/08/22 1398/08/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای فرش سجاده ای نمازخانه 1398/08/22 1398/08/28
خرید تجهیزات کلاسی و نمازخانه 1398/08/22 1398/08/28
SUPPLY OF GOODS & SERVICES, REPAIRS, MAINTENANCE WORKS AND CONTRACTS 1398/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای فرش سجاده ای نمازخانه 1398/07/13 1398/07/18
فرش سجاده ای نماز خانه 1398/07/13 1398/07/18
صفحه 1 از 33