مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و تحویل ، نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و بازرسی کالا و مسافر ترمینال مسافری 1397/12/28 1398/01/07
خرید تجهیزات سامانه کنترل دسترسی access control و لایسنس های مربوطه و نصب و راه اندازی آن 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات سامانه کنترل دسترسی ( access control ) و لایسنس های مربوطه و نصب و راه اندازی آن 1397/12/27 رجوع به آگهی
پشتیبانی، سرویس، نگهداری و تامین قطعات 741 دستگاه صدور آنی کارت مارک smart منصوبه در شعب 1397/12/27 1398/01/18
نسبت به پشتیبانی، سرویس، نگهداری و تامین قطعات 741 دستگاه صدور آنی کارت مارک smart 1397/12/26 1398/01/18
شناسایی شرکت های فعال به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی 1397/12/23 رجوع به آگهی
اگریگیتوری خدماتی اکوسیستم شهروند الکترونیک 1397/12/25 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات سامانه کنترل دسترسی ( access control ) و لایسنس های مربوطه و نصب و راه اندازی آن 1397/12/25 رجوع به آگهی
سامانه کنترل تردد هوشمند 1397/12/25 1398/01/11
SUPPLY & INSTALLATION OF QUEUE MANAGEMENT SYSTEM 1397/12/22 1398/01/15
صفحه 1 از 250