مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و نصب سامانه هوشمند ثبت تخلف سرعت لحظه ای و دو دستگاه پایه دوربین ثبت تخلف به همراه متعلقات ( دکل و فونداسیون) 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری و پلاک خوان و متعلقات مربوطه مورد نیاز و همچنین اجرای پروژه پایش تصویر 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه خرید ثبت تردد حضور و غیاب 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه خرید و نصب 5 سامانه هوشمند ثبت تخلف سرعت لحظه ای و دو دستگاه پایه دوربین ثبت تخلف به همراه متعلقات ( دکل و فونداسیون) 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه وصول عوارض نوسازی - نگهداری و آبیاری پارک جنگلی 1400/01/26 1400/02/07
مناقصه خرید سیستم احراز هویت 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات باجه های شارژ و فروش کارت 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ثبت تردد حضور و غیاب 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 150 دستگاه ثبت تردد حضور و غیاب 1400/01/31
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار 1400/01/28
مناقصه انجام خدمات و پشتیبانی سیستم هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی 1400/01/30
مناقصه مشارکت در پروژه راه‌اندازی سامانه یکپارچه اختصاصی فروش بلیت الکترونیک باغ موزه 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار و کلیه تجهیزات مربوطه و ارسال بر خط اطلاعات آنها به سرورهای مورد نظر اداره کل و ناظر عالی 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه راه‌اندازی سامانه یکپارچه اختصاصی فروش بلیت الکترونیک باغ موزه 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب 5 سامانه هوشمند ثبت تخلف سرعت لحظه ای و دو دستگاه پایه دوربین ثبت تخلف به همراه متعلقات (دکل و 1400/02/05
مناقصه خرید و نصب 5 سامانه هوشمند ثبت تخلف سرعت لحظه ای و دو دستگاه پایه دوربین ثبت تخلف به همراه متعلقات ( دکل و فونداسیون) 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب 5 سامانه هوشمند ثبت تخلف سرعت لحظه ای و دو دستگاه پایه دوربین ثبت تخلف به همراه متعلقات ( دکل و فونداسیون) 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان انتظامات و کارت زنی، جنب دروازه دوم و انجام عملیات عایق کاری سرد خطوط و دستگاههای High Risk 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری 560 دستگاه کیوسک 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در «استقرار دستگاه های فروش اتوماتیک کتاب در سطح شهر» 1400/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 181