کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7868523 مناقصه تامین- نگهداری- تعمیر و سرویس دستگاه های چاپ و تکثیر در مهندسی و ساختمان استان خوزستان 1403/02/02 1403/02/12
7836312 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید دستگاه فتوکپی استان مازندران 1403/01/27 1403/02/02
7824392 مناقصه اجاره سالن و ماشین آلات و خرید خدمات جهت انجام امور چاپی و تولید کارت استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7824166 مناقصه خرید 30 عدد دستگاه تکثیر استان آذربایجان شرقی 1403/01/21 1403/01/29
7821536 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 30 عدد دستگاه تکثیر استان آذربایجان شرقی 1403/01/20 1403/01/29
7820740 مناقصه خرید 30 عدد دستگاه تکثیر استان آذربایجان شرقی 1403/01/20 1403/01/29
7804336 مناقصه 70 عدد لپ تاپ، 50 دستگاه کپی، 2000 صندلی انتظار مبلی 3000 صندلی دسته دار و همچنین مناقصه خرید نیروهای پشتیبانی و خدماتی خود استان بوشهر 1403/01/15 1403/01/16
7804211 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چاپگر لیزری برای اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی 1403/01/15 1403/01/20
7801302 مناقصه خرید 70 عدد لپ تاپ، 50 دستگاه کپی، 2000 صندلی انتظار مبلی، 3000 صندلی دسته دار و همچنین خرید نیروهای پشتیبانی و خدماتی استان بوشهر 1403/01/14 رجوع به آگهی
7795580 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50 دستگاه کپی استان بوشهر 1403/01/07 1403/01/18
7789547 مناقصه عمومی یک مرحله ای دستگاه کپی و دستگاه پرینتر استان گلستان 1402/12/27 1402/12/28
7782627 مناقصه خرید دستگاه فتوکپی ایستاده استان مازندران 1402/12/24 1403/01/09
7767791 مناقصه خرید یک دستگاه چاپ دیجیتال کونیکا مینولتا مدل C4065 استان تهران 1402/12/20 1402/12/23
7762077 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه کپی استان هرمزگان 1402/12/19 1402/12/20
7756343 مناقصه خرید 30 عدد دستگاه تکثیر استان آذربایجان شرقی 1402/12/16 1402/12/16
7751572 مناقصه خرید 30 عدد دستگاه تکثیر استان آذربایجان شرقی 1402/12/15 1402/12/16
7738016 مناقصه خرید یک دستگاه چاپ دیجیتال کونیکا مینولتا مدل C4065 استان تهران 1402/12/12 1402/12/19
7729864 مناقصه فراخوان 9 دستگاه کپی و 57 دستگاه پرینتر استان گلستان 1402/12/09 1402/12/10
7724518 مناقصه فراخوان 9 دستگاه کپی و 57 دستگاه پرینتر استان گلستان 1402/12/08 1402/12/10
7703394 مناقصه خرید دستگاه کپی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/04 1402/12/09
صفحه 1 از 112