مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب مشاور طراحی جهت ساختمان های اداری نواحی وارت و صاعقه گیر ایستگاه های تقلیل فشار 1399/09/04 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور طراحی جهت ساختمان های اداری نواحی وارت وصاعقه گیر ایستگاه های تقلیل فشار شرکت گاز استان... 1399/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای 38418 متر شبکه و خرید و نصب ایستگاه TBS جهت... 1399/09/05
اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1399/09/02 1399/09/05
انتخاب مشاور طراحی جهت ساختمان های اداری نواحی وارت و صاعقه گیر ایستگاه های تقلیل فشار 1399/09/01 رجوع به آگهی
تکمیل پروژه های درمانی 1399/08/29 رجوع به آگهی
تهیه و تامین یراق آلات، تجهیزات سیستم اتصال زمین و احدات کامل خط ۲۳۰ کیلوولت دومداره ارتباطی 1399/08/28 رجوع به آگهی
تامین ، ساخت و نصب تجهیزات سامانه الکتریکی زمین استگاههای تقلیل فشار DRS مناطق مختلف گازرسانی 1399/08/28 1399/09/04
اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1399/08/27 1399/09/05
تهیه و تامین یراق آلات، تجهیزات سیستم اتصال زمین و احدات کامل خط ۲۳۰ کیلوولت دومداره ارتباطی پست 1399/08/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 242