مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیازمندی مشروحه (تن ماهی 180 گرمی 500.000 قوطی) 1398/08/21 رجوع به آگهی
تامین تن ماهی 180 گرمی 1398/08/19 1398/09/03
خرید خرما - تن ماهی - ماست - لپه - تخم مرغ تاریخ دار 1398/08/18 1398/08/20
خرید خرما - تن ماهی -ماست -لپه -تخم مرغ تاریخ دار 1398/08/11 1398/08/20
خرید چای، مرغ منجمد گوشتی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، لپه و تن ماهی 180 گرمی 1398/07/23 1398/08/11
خرید 350.000 عدد قوطی تن ماهی 180 گرمی 1398/07/21 1398/08/01
خرید لوبیا چیتی - مرغ منجمد - ماکارونی - تن ماهی 120 گرمی - کره - تن ماهی 180 گرمی - شنیتسل مرغ - تخ... 1398/07/18 رجوع به آگهی
خرید: لوبیا چیتی - مرغ منجمد - ماکارونی - تن ماهی 120 گرمی - کره - تن ماهی 180 گرمی - شنیتسل مرغ - ت... 1398/07/17 رجوع به آگهی
Cleaning & Kitchen Supplies 1398/07/01 رجوع به آگهی
خرید: لپه - عدس - لوبیا چیتی - لوبیا قرمز - خرما - مرغ منجمد - ماکارونی - تن ماهی 120 گرمی - کره - ت... 1398/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31