مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه حفرات خالی ، توسعه شبکه، نصب انشعابات و تجهیزات، نگهداری، تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیر زمینی منطقه یک گازرسانی 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه نصب و تعویض کنتور و رگلاتور گاز مشترکین 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، و نصب تجهیزات 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه خرید تصحیح کننده 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه خرید کنتور توربینی 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه خرید رگلاتور 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور گاز مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه امورکنتورخوانی وتوزیع قبوض اداره های گاز مناطق شهرستان تبریز 1400/09/02 1400/09/13
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خرید رگلاتور20 مترمکعبی الی 70 مترمکعبی 1400/09/02 1400/09/13
مناقصه خرید انکر فلزی نسوز - ترانسفورماتور 33/0.725kv کیلوولت 800 کیلوولت آمپر - رگولاتور هوا، عملگر دیجیتال ولو - ترانسفورماتور - سکسیونر 630 آمپر 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور توربینی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان آمل –تجدید مناقصه 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه خرید کنتور توربینی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستا... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرس... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرست... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه خرید کنتور توربینی 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه عملیات امداد ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی 1400/09/01 1400/09/17
مناقصه تعمیر و پرو 1400 کنتور دیافراگمی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/09/01 1400/09/04
صفحه 1 از 286