مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید شیر قبل از رگلاتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید شیر قبل از رگلاتور 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه خرید شیرهای پلی اتیلن 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه واگذاری پروژه تامین قطعات و اتصالات، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اکچواتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اکچواتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نصب علمک ، کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه نصب علمک ،کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتور خوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول... 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شیر قبل از رگلاتور 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رگولاتور 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نصب علمک ،کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی 1400/01/30
مناقصه خدمات نصب کنتور و رگولاتور 1400/01/24 1400/01/26
مناقصه خرید رگولاتور 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بهره برداری (تعمیر و نگهداری و ساخت و نصب عملک، کنتور ورگلاتور) 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نصب کنتور و رگولاتور شهرستان 1400/01/26
مناقصه اجرای عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول م... 1400/01/23 1400/01/29
مناقصه واگذاری پروژه تامین قطعات و اتصالات، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه خرید شیر قبل از رگلاتور 3/4 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب 1400/01/22 1400/01/25
صفحه 1 از 248