مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی اداره گاز ـ نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور... 1398/07/01 رجوع به آگهی
پروژه خرید تصحیح کننده الکترونیکی 1398/06/31 1398/07/02
دعوتنامه طبق وندور لیست خرید کنتور توربینی 1398/06/31 رجوع به آگهی
دعوتنامه طبق وندور لیست خرید کنتور توربینی 1398/06/31 رجوع به آگهی
نصب و تعویض 22000 کنتور و 10000 رگولاتور 1398/06/31 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی نصب و تعویض 22000 کنتور و 10000 رگولاتور در سطح شهرستانهای بیرجند ، خوسف ، سربی... 1398/06/30 1398/07/02
نصب و تعویض 22000 کنتور و 10000 رگولاتور 1398/06/30 رجوع به آگهی
خرید شیر قبل از رگولاتور اکستند extended meter stop اینچ 3/4 1398/06/30 رجوع به آگهی
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، رفع نشتی، و تعویض کنتور و... ناحیه گازرسانی 1398/06/28 1398/07/03
انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتورو رگولاتور و... 1398/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 354