کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859985 مناقصه پروژه تامین کنتور و رگلاتور و قطعات و اتصالات نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859212 مناقصه پروژه تامین کنتور و رگلاتور و قطعات و اتصالات نصب و راه اندازی و تعویش و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7853734 مناقصه 3 عنوان شامل: - ساخت و نصب تعداد 500 انشعاب متمرکز پلی اتیلن - نصب 3000 عدد کنتور و رگلاتور - احداث کانال از باکس بتن استان مازندران 1403/01/28 1402/12/23
7853698 مناقصه انجام عملیات تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، نصب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و ساخت و نصب انشعابات استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/13
7840214 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : نصب 3000 عدد کنتور و رگلاتور - نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی در حوزه اداره گاز استان مازندران 1403/01/27 1403/02/05
7839571 مناقصه 3 عنوان شامل: - ساخت و نصب تعداد 500 انشعاب متمرکز پلی اتیلن - نصب 3000 عدد کنتور و رگلاتور - احداث کانال از باکس بتن استان مازندران 1403/01/27 1402/12/23
7837862 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید تعمیرات تاسیسات گازرسانی تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور نصب و انشعابات در سطح شهرستان اردستان استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/17
7835850 مناقصه تعمیر بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی برند الستر استان تهران 1403/01/26 1403/02/05
7835635 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر بازسازی وکالیبراسیون کنترهای توربینی برند آکتاریس استان تهران 1403/01/26 1403/02/05
7835619 مناقصه تعمیر بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی برند ومتک استان تهران 1403/01/26 1403/02/05
7834517 مناقصه تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی استان تهران 1403/01/26 1403/02/02
7834199 مناقصه تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی برند الستر استان تهران 1403/01/26 1403/02/02
7833434 مناقصه تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی برند آکتاریس استان تهران 1403/01/26 1403/02/02
7827445 مناقصه تجدید فراخوان مناقصه عمومی تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی برندآکتاریس استان تهران 1403/01/25 1403/02/02
7827381 مناقصه تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی استان تهران 1403/01/25 1403/02/02
7827375 مناقصه تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی برند الستر استان تهران 1403/01/25 1403/02/02
7823105 مناقصه خرید و نصب 59 دستگاه قطع کن کنتور گاز حساس به امواج زلزله استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7822730 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه خرید رگولاتور استان فارس 1403/01/21 1403/02/01
7821805 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات نصب کنتور و رگولاتور منطقه یک و دو شهرستان رشت و حومه - مدت قرارداد: 360 روز (PC ) استان گیلان 1403/01/21 1403/01/25
7820790 مناقصه واگذاری انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور استان قزوین 1403/01/20 1403/01/25
صفحه 1 از 391