مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیش تست، تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی آکتاریس و رمباخ و ... 1399/01/10 رجوع به آگهی
انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور 1399/01/06 1399/01/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و کالیبراسیون کنتور و رگولاتور , نصب و تعویض کنتورهای خراب و بالای ده... 1398/12/28 1399/01/18
انجام خدمات امداد، گازبانی، تعمیرات ابزار دقیق، کنتور و توزیع صورتحساب شهرستان 1398/12/28 1399/01/21
انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی، تعمیرات، توسعه شبکه و انشعابات و نصب و تعویض کنتور و نصب رگ... 1398/12/27 رجوع به آگهی
خرید کنتور و رگولاتور 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات امداد ، توسعه شبکه و انشعابات و نصب ک... 1398/12/26 1399/01/05
انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی، تعمیرات، توسعه شبکه و انشعابات و نصب و تعویض کنتور و نصب رگ... 1398/12/26 رجوع به آگهی
خرید کنتور و رگولاتور 1398/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری نصب انشعاب (نصب 20475 دستگاه کنتور دیافراگمی و 4170 دستگاه رگولاتور و تعویض 248 کنکتور و 190... 1398/12/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 387