مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران مسیریابی، نقشه برداری، طراحی شبکه، ایستگاه های تقلیل فشار، ساختمانی، برق و حفاظت کاتدیک 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه مسیریابی ، نقشه برداری ، طراحی شبکه ، ایستگاه های تقلیل فشار 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه انجام عملیات بازاریابی مجدد، یکپارچه سازی، بازطراحی شبکه های تغذیه و توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه انجام تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل و حوضچه و حفاظت کاتدیک 1400/02/01 1400/02/11
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات 1400/02/01 1400/02/09
مناقصه انجام تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل 1400/02/11
مناقصه تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل 1400/02/11
مناقصه اجرای خط 20 کیلوولت ایستگاه CGS 1400/02/01 1400/02/05
مناقصه انجام تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل و حوضچه و حفاظت کاتدیک 1400/02/01 1400/02/08
مناقصه احداث و احیا ایستگاه حفاظت کاتدیک 1400/01/31 1400/02/12
مناقصه انجام تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل و حوضچه و حفاظت کاتدیک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل و حوضچه و حفاظت کاتدیک، در محدوده عملیاتی 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه ماده ضد خوردگی برج خنک کننده 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای (نظارت عالیه و کارگاهی) طرح آندسازی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای خط 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه مسیریابی ، نقشه برداری ، طراحی شبکه ، ایستگاه های تقلیل فشار ، ساختمانی ، برق و حفاظت کاتدیک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازاریابی مجدد، یکپارچه سازی، بازطراحی شبکه های تغذیه و توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه اجرای خط انتقال و نصب ایستگاه و صاعقه گیر 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه تامین کالای ماده شیمیایی ضد خوردگی و ضد رسوب و با یوساید برج خنک کننده 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 252