مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشا... 1399/09/15 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل ف... 1399/09/15 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد، نگهداری، تعمیرات، تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاه های تقلیل ف... 1399/09/15 رجوع به آگهی
موضوع مناقصه:انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی 1399/09/15 رجوع به آگهی
عملیات ارزیابی کیفیت پوشش نواری Wrapping خط لوله گاز ترش واحدهای عملیاتی خود، به طول تقریبی ۱۷۴ کیلو... 1399/09/15 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشا... 1399/09/15 رجوع به آگهی
خرید ۸۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری و تغلیظ لجن تصفیه خانه های فاضلاب 1399/09/12 1399/09/15
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1399/09/12 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل ف... 1399/09/11 رجوع به آگهی
خرید آندهای MMO 1399/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 458