کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7870115 مناقصه احداث و بازسازی 22 ایستگاه حفاظت کاتدی استان اصفهان 1403/02/02 1403/02/17
7868506 مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی تکنسین ارشد خدمات بازرسی فنی ، تکنسین ارشد حفاظت از زنگ و خوردگی استان خوزستان 1403/02/02 1403/02/12
7868386 مناقصه انجام عملیات تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات،نصـب،تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و ساخت و نصب انشعابات استان اصفهان 1403/02/02 1403/02/17
7868367 مناقصه انجام عملیات تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و ساخت و نصب انشعابات استان اصفهان 1403/02/02 1403/02/17
7866965 مناقصه پوشش داخلی مخزن T-36826 استان خوزستان 1403/02/01 1403/02/02
7863013 مناقصه واگذاری 22 ایستگاه حفاظت کاتدی مناطق استان اصفهان 1403/01/30 1403/02/17
7856622 مناقصه خرید بسته Insulation Joint استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7853767 مناقصه تامین نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب م... استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/10
7853698 مناقصه انجام عملیات تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، نصب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و ساخت و نصب انشعابات استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/13
7853635 مناقصه فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه احداث مجموعه ایستگاه های حفاظت کاتدیک، میترینگ و تقلیل فشار گاز به روش طرح و ساخت (EPC) استان تهران 1403/01/28 1403/02/08
7853509 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 22 ایستگاه حفاظت کاتدی مناطق 2-4-6 اصفهان کاشان آران و بیدگل و گلپایگان استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/17
7842914 مناقصه انتخاب مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه احداث مجموعه ایستگاه های حفاظت کاتدیک میترینگ و تقلیل فشار گاز به روش طرح و ساخت (EPC) استان تهران 1403/01/28 1403/02/08
7842512 مناقصه خرید CATHODIC PROTECTION به پروژه ایستگاه تزریق گاز استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7840830 مناقصه اجرای عملیات احداث و بازسازی 22 ایستگاه حفاظت کاتدی منطقه یک-فلاورجان-زرین شهر-نجف آباد استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/10
7839631 مناقصه انتخاب مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه احداث مجموعه ایستگاه های حفاظت کاتدیک میترینگ و تقلیل فشار گاز به روش طرح و ساخت استان تهران 1403/01/27 1403/02/08
7837924 مناقصه انتخاب مشاورانجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه احداث مجموعه ایستگاههای حفاظت کاتدیک میترینگ و تقلیل فشار گاز استان تهران 1403/01/27 1403/02/08
7837857 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید تعمیرات تاسیسات گازرسانی حفاظت از زنگ جابجایی جمع آوری کنتور و رگولاتور سطح شهرستان مبارکه استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/17
7837851 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید تعمیرات تاسیسات گازرسانی حفاظت از زنگ جمع آوری کنتور و رگولاتور در سطح منطقه پنج استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/17
7837100 مناقصه خرید بازدارنده خوردگی CORROSION INHIBITOR استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7832641 مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ استان اصفهان 1403/01/26 1403/02/01
صفحه 1 از 425