مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ و ... اداره گاز منطقه 1398/04/03 رجوع به آگهی
خرید آندهای فدا شونده 1398/04/03 رجوع به آگهی
خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و انجام اصلاحات در سیستم حفاظت کاتدیک واحدها 1398/04/02 رجوع به آگهی
تهیه، حمل، نصب و اجرا و راه‌اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و روشنایی واحد 102، انبار ضایعات و Check Point... 1398/04/02 رجوع به آگهی
توسعه شبکه، نصب انشعابات، اصلاح شبکه، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ و ... در سطح ناحیه گازرسانی 1398/04/02 رجوع به آگهی
توسعه شبکه، نصب انشعابات، اصلاح شبکه، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ و ... در سطح ناحیه گازرسانی 1398/04/01 رجوع به آگهی
Supply corrosion & Mechanical Protection Tape 1398/03/29 1398/04/03
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک حفرات خالی شهرها 1398/03/29 رجوع به آگهی
انجام بازرسی فنی ، کنترل خوردگی و برق واحدهای عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی و ذخیره سازی 1398/03/28 رجوع به آگهی
سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی، برقی و سیستم حفاظت کاتودیک خط گازرسانی و اپراتوری مرکز تلفن و شبکه... 1398/03/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 358