مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه تامین خدمات بهره برداری 1398/06/25 1398/06/28
اجرای عملیات احداث, تعمیرات و بازسازی ایستگاه حفاظت کاتدی با بستر سطحی 1398/06/24 1398/06/24
واگذاری پروژه تامین خدمات بهره برداری 1398/06/24 1398/06/28
Supply Weakly Basic Anion and Strongly Basic Anion 1398/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کارهای طراحی و مهندسی، خرید و اجرای EPC سیستم حفاظت کاتدی خط 14 اینچ اتیلن 1398/06/23 1398/07/06
خرید قطعات ترانس حفاظت کاتدیک 1398/06/17 رجوع به آگهی
اجرای 153625 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن ، خرید ساخت، نصب و راه اندازی دو ایستگاه t.b.s فلت با ظرفیت... 1398/06/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاه ها، برق و حفاظت از زنگ، خطوط تغذیه، شبکه و انشعابات (انجام خدم... 1398/06/17 رجوع به آگهی
اجرای 153625 متر شبکه فولادی و پلی اتیلن ، خرید ساخت، نصب و راه اندازی دو ایستگاه t.b.s فلت با ظرفیت... 1398/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاه ها، برق و حفاظت از زنگ، خطوط تغذیه، شبکه و انشعابات 1398/06/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 372