مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات بازاریابی مجدد، یکپارچه سازی، بازطراحی شبکه های تغذیه و توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/02/07
مناقصه اجرای شبکه حفرات خالی 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه به روش PC 1400/02/01
مناقصه اجرای 10808 متر شبکه گازرسانی و نصب 430 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه شهرستان 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 550 علمک پراکنده و متمرکز و اجرای 3000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین VRU به روش جذبی، بازوهای بارگیری ATL و اجرای لوله کشی هدر بخار بنزین انبار نفت ری به روش EPC 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه لوله گذاری و اجرای دیوار گابیونی و کانال زهکشی جهت تثبیت زمین لغزش و ساخت و نصب 550 عدد علمک پراکنده و 6000 متر شبکه حفره خالی در سطح 1400/01/29 1400/02/08
مناقصه گازرسانی به فاز 3 شهر 1400/02/02
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب 1400/01/29 1400/02/02
مناقصه نصب کنتور و رگلاتور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه حفرات خالی 1400/01/29 1400/02/08
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب 1200 علمک پلی اتیلن روکار و 60 علمک فلزی به صورت پراکنده در سطح شهر 1400/01/29 1400/02/02
مناقصه ارائه خدمات طراحی, مهندسی, تامین کالا و تجهیزات و نصب و راه اندازی به صورت توام epc سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک جهت ساختمان های امور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور جهت احداث کارخانه مواد شیمیایی مورد نیاز تغلیظ 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه سیستم خنک کن مدیای بالا دستی جهت خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، ساخت و نصب سیستم اسمز معکوس 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 330