کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7814951
ویژه
مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 2 عدد بچکتل استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/01/29
7854658 مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن واحد ذخیره سازی محصولات میعانات استان ایلام 1403/01/28 1403/01/29
7854267 مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی E/E2-810 استان تهران، استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854263 مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی و آموزشی یک دستگاه سیستم VIBRATION و دورسنج مربوط به کمپرسور هوای واحد 300 آبنیرو استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/09
7853713 مناقصه پروژه مکانیزه نمودن سیستم انبارش و توزیع روانکار در مجموعه آیزوماکس استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853635 مناقصه فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه احداث مجموعه ایستگاه های حفاظت کاتدیک، میترینگ و تقلیل فشار گاز به روش طرح و ساخت (EPC) استان تهران 1403/01/28 1403/02/08
7853509 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 22 ایستگاه حفاظت کاتدی مناطق 2-4-6 اصفهان کاشان آران و بیدگل و گلپایگان استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/17
7843439 مناقصه اجرای عملیات سیویل جهت 10 دستگاه مخزن ذخیره واقع در سایت - اجرای عملیات ساخت و نصب (مکانیکال) 10 دستگاه مخزن ذخیره استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842914 مناقصه انتخاب مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه احداث مجموعه ایستگاه های حفاظت کاتدیک میترینگ و تقلیل فشار گاز به روش طرح و ساخت (EPC) استان تهران 1403/01/28 1403/02/08
7842899 مناقصه خصوص پروژه مکانیزه نمودن سیستم انبارش و توزیع روانکار در مجموعه آیزو ماکس یک بصورت EPC استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842742 مناقصه واگذاری طراحی، ساخت و نصب دو عدد جرثقیل سقفی پنج تنی استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842737 مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم BMS جهت 9 عدد مشعل بویلر کمکی آمونیاک استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842668 مناقصه واگذاری خدمات ذیل: 1. اجرای عملیات سیویل جهت 10 دستگاه مخزن ذخیره - 2. اجرای عملیات ساخت و نصب (مکانیکال) 10 دستگاه مخزن ذخیره استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842532 مناقصه واگذاری طراحی ساخت و اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه استان تهران، استان مازندران 1403/01/28 1403/01/28
7842194 مناقصه طراحی ،خرید ساخت نصب و راه اندازی یک دستگاه کمپرسور B-50-A و متعلقات استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/04
7841342 مناقصه مربوط به پروژه اصلاح و آماده سازی 19 رشته خط لوله نفت و گاز استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/07
7840671 مناقصه احداث تاسیسات سوختگیری هواپیمایی به روش EPC استان تهران 1403/01/27 1403/02/03
7839949 مناقصه احداث تأسیسات سوختگیری هواپیمایی به روش EPC استان تهران 1403/01/27 1403/02/03
7839830 مناقصه اجرای عملیات بازسازی خطوط و تاسیسات گازرسانی استان گیلان 1403/01/27 1403/01/30
7839631 مناقصه انتخاب مشاور انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه احداث مجموعه ایستگاه های حفاظت کاتدیک میترینگ و تقلیل فشار گاز به روش طرح و ساخت استان تهران 1403/01/27 1403/02/08
صفحه 1 از 548