مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث TBS و CPS - ساخت و نصب 600 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 4000 متر شبکه حفره خالی - نصب کنتور و رگلاتور 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه بارگیری ، حمل و باراندازی ، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و CGS/10000 به همراه تهیع مصالح باقیمانده پیمان ایستگاههای تقلیل فشار و .... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مکانیزه تونل انحراف آب با دستگاه TBM در مجتمع 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه سیستم جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب رودخانه 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاه اندازه گیری جدا سازی مصارف گاز 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه نصب انشعاب 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه پروژه تکمیل سامانه آتش نشانی ، ساختمانهای عملیاتی ، کارگاه های مهندسی و سیستم 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه واگذاری بهینه سازی روشنایی و اجرای ارتینگ ایستگاه CGS 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعاب 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه واگذاری اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه واگذاری طراحی، مهندسی معکوس، ساخت، نصب و راه اندازی دو عدد FLANGED IMMERSION HEATER 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به حفره های خالی در سطح شهرستانهای کهگیلویه،چرام،بهمئی و لنده به روش pc 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ساخت ونصب 1000 انشعاب پراکنده شهرستان 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه واگذاری احداث مکانیزه تونل انحراف آب با دستگاه TBM 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تهیه کالا و اجرای سیستم پایش الکترونیک 1400/09/03 1400/09/14
مناقصه نصب انشعاب 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه ایمن سازی تقاطع ورودی به تلمبه خانه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عرضه سهام توسط شرکت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاه اندازه گیری جدا سازی مصارف گاز 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی تقاطع ورودی به تلمبه خانه 1400/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 385