مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی احداث ایستگاههای تقلیل فشار و شبکه تغذیه شهرک صنعتی رشتخوار و افزایش ظرفیت ایست... 1399/11/04
- ساخت و نصب ۶۰۰ عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای ۶۰۰۰ متر شبکه حفره خالی-ساخت و نصب ۵۰۰ علمک پر... 1399/10/25 1399/11/08
واگذاری نصب 500 عدد کنتور و رگلاتور و ساخت و نصب 650 عدد علمک متمرکز و پراکنده و 2000 متر شبکه حفره... 1399/10/25 1399/11/01
واگذاری انجام پروژه تعویض و نوسازی سیستم بچینگ واحد UT,LD و انجام پروژه طراحی، خرید و حمل و نصب و تس... 1399/10/25 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران EP واجد صلاحیت جهت انجام خدمات مهندسی پایه، تفصیلی ، خرید و همکاری فنی در دوران س... 1399/10/25 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاور انجام خدمات مطالعات مفهومی ، طراحی پایه ، FEED و تهیه اسناد مناقصه EPC ایستگاه تقوی... 1399/10/24 رجوع به آگهی
پروژه گازرسانی تقویتی شبکه 1399/10/24 1399/11/08
تعویض پوشش خط لوله 8 اینچ گاز خروجی CS100 1399/10/23 رجوع به آگهی
تعویض پوشش خط لوله 8 اینچ گاز خروجی CS100 1399/10/21 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاور مربوط به انجام خدمات مطالعات مفهومی - طراحی پایه - FEED و تهیه اسناد مناقصه EPC ایس... 1399/10/23 1399/11/04
صفحه 1 از 622