مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف - انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات AB - انواع تابلو عمومی توزیع برق بارانی 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تابلو توزیع 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه خرید انواع پایه بتونی چهارگوش - انواع تابلو فشار ضعیف - انواع یراق آلات کامل خودنگهدار 1400/09/04 1400/09/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 52 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع برق بارانی ( اصلاح و بهینه روستایی، بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 ) 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه خرید انواع تابلو توزیع - خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف - خرید کنتور تکفاز فهام 2 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه پست کمپکت دو قلو KVA ۸۰۰ با تابلو توزیع A ۱۲۵۰- بدون وجود ترانسفور ماتورها دستگاه با قابلیت نصب ترانس 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه پست کمپکت دو قلو KVA ۸۰۰ با تابلو توزیع 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع تجهیزات پست زمینی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه خرید تعداد 90 دستگاه انواع تابلو فشارضعیف 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه - تهیه تابلو برق پروژه S1-2, S1-3 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات برکناری شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و جابجایی ترانس و احداث شبکه فشار ضعیف زمینی در مزرعه 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تعویض تابلوهای حفاظت با سیار 230 کیلوولت پست 1400/09/01 1400/09/09
مناقصه خرید تابلو برق های mv فشار متوسط و اجرای خدمات نصب و راه اندازی آن 1400/09/01 1400/09/02
مناقصه خرید تابلو برق های LV ( فشار ضعیف ) و اجرای خدمات نصب و راه اندازی آن 1400/09/01 1400/09/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تجهیزات پست زمینی (پست کمپکت و تابلو توزیع) 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه اجرای 19 مجموعه بانک خازنی هر کدام به ظرفیت 2.8 مگاوار 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض تابلوهای حفاظت باسبار 230 کیلوولت پست 1400/09/01 1400/09/09
مناقصه خرید سکسیونرگازی sf6 قابل قطع زیر بار هوائی با سیستم اتوماسیون و تابلوی کنترل 1400/09/01 1400/09/13
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای ارتقا زیر ساخت الکتریکال ( تابلوهای فشار متوسط فشار ضعیف ) 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه احداث یک دستگاه بانک خازنی به ظرفیت 4/8 مگاوار و افزایش ظرفیت بانک خازنی موجود به ظرفیت 1/2 مگاوار و یک دستگاه فیدر خازنی در پست KV63/20 1400/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 409