مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تابلو توزیع 1400/02/02 1400/02/09
مناقصه شناسایی شرکت ها و تولیدکنندگان توانمند و دارای سوابق در زمینه تولید کلیدهای ACB و MCCB تابلوهای برق 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نیرو رسانی به متقاضیان به صورت کلید در دست 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پکیج چراغ 1400/01/30 1400/01/22
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نیرو رسانی به متقاضیان به صورت کلید در دست 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/01/29 1400/02/06
مناقصه خدمات کمپرسور هوای پرتابل برقی به همراه تابلو - کابلها و متعلقات 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/02/06
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/01/28 1400/02/06
مناقصه تامین تابلو برق 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه تعویض و نوسازی سیستم پیجینگ 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی برج خنک کننده و شیر اکسپنشن و اورهال تابلوهای برق دو دستگاه چیلر 1400/01/25 1400/02/04
مناقصه خرید بانک خازنی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه تعویض و نوسازی سیستم پیجینگ واحد LD و UT مجتمع ـ انجام پروژه طراحی، خرید و حمل و نصب و راه اندازی تابلوی MCC بخش 600 واحد PVC مجتمع 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و تابلو برق های مجتمع کلاسهای درس دانشکده 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه پروانه فعالیت از صنف مربوطه و شرکتهای پیمانکار 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید پست کیوسک و تجهیزات مربوطه 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لامپ 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی SOFT STARTER 1400/02/01
صفحه 1 از 365