کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7873953 مناقصه خرید خدمات مشاور در پروژه های احداث نیروگاه های حرارتی تولیدهمزمان برق وبخار و خورشیدی استان خراسان شمالی 1403/02/03 1403/02/10
7871594 مناقصه خرید سامانه های مولد برق خورشیدی قابل حمل جهت تحویل به عشایر کوچ رو استان فارس 1403/02/02 1403/02/05
7871218 مناقصه عملیات طراحی اجرا و بهره برداری از نیروگاه استان لرستان 1403/02/02 1403/02/02
7870546 مناقصه خرید والوهای فشار ضعیف مورد نیاز نیروگاه استان تهران 1403/02/02 1403/02/05
7869385 مناقصه خرید 4 عدد کیت کمپرسور هوا استان مازندران 1403/02/02 1403/02/10
7869285 مناقصه فرآیند تدوین لیست کوتاه پیمانکاران اجرایی پروژه های احداث نیروگاههای خورشیدی استان تهران، استان یزد 1403/02/02 رجوع به آگهی
7869115 مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی 150 کیلووات استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7866395 مناقصه بازسازی یک دست کولر هوای توربین گازی آسک W251B خود استان تهران 1403/02/01 1403/02/06
7866328 مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست کولر هوای توربین گازی آسک W251B استان تهران 1403/02/01 1403/02/06
7866111 مناقصه نگهداری و تعمیرات پست ها، خطوط، دیسپاچینگ و مخابرات شبکه برق استان یزد 1403/02/01 1403/02/04
7865555 مناقصه خرید 13 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحدهای بخار - GAS ANALYSIS BUHLER نیروگاه استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7865292 مناقصه تامین برق استان قزوین 1403/02/01 رجوع به آگهی
7865262 مناقصه خرید 9 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحدهای بخار - TELEPERM XP SIEMENS استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7865252 مناقصه خرید 5 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحدهای بخار (ELECTR PNEUMATIC POSITIONE(I/P استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7865029 مناقصه خرید 4 عدد کیت کمپرسور هوا نیروگاه سیکل ترکیبی نکا استان مازندران 1403/02/01 1403/02/10
7864122 مناقصه خرید 4 عدد کیت کمپرسور هوا نیروگاه سیکل ترکیبی استان مازندران 1403/02/01 1403/02/10
7863693 مناقصه ارزیابی صلاحیت پیمانکاران تعمیر توربین بخار استان تهران 1403/02/01 1403/02/16
7863526 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید خدمات تضمینی بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از نیروگاه جزایر 2- سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه به همراه خدمات مشترکین در محدوده مدیریت استان هرمزگان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7861651 مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری نگهداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی استان تهران 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860257 مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست کولر هوای توربین گازی آسک W251B استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
صفحه 1 از 265