مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نورپردازی دیوار نقاشی شده بلوار 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه پیشبرد طرح های سرمایه گذاری نسبت به شناسایی سرمایه گذاران و علاقه مندان به اجرای پروژه های مشارکتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ساخت و نصب برج نوری در محوطه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات ویدئو مپینگ رصد خانه شهری 1400/01/26 1400/02/04
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/28
مناقصه واگذاری طراحی، تامین مصالح و اجرای نورپردازی و روشنایی در تقاطع غیر همسطح 1400/01/24 1400/01/31
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه واگذاری خرید تجهیزات و تعمیر برج نوری 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات و تعمیر ۳۰ عدد برج نوری 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات و تعمیر ۳۰ عدد برج نوری 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه پروژه حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه و سرویس بهداشتی و حفظ و نگهداری پل های عابر پیاده و پله های برقی و نورپردازی در سطح مناطق شش گانه 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه و سرویس بهداشتی و حفظ و نگهداری پل های عابر پیاده و پله های برقی و نورپردازی 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان مسابقه ملی «طراحی المان میدان» 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری سیستم های روشنایی، نمازخانه و سرویس بهداشتی و حفظ و نگهداری پل های عابر پیاده و پله های برقی و نورپردازی در سطح مناطق شش گانه 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ساخت، نصب و راه اندازی ده عدد برج نوری روشنایی 12 متری 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای نورپردازی درختان خیابان 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و نصب، راه اندازی کامل برج های نوری 24 متری جهت پایانه های مرزی اورامانات 1399/12/20 1399/12/25
مناقصه واگذاری طراحی، تامین مصالح و اجرای نورپردازی و روشنایی در 10 تقاطع غیر همسطح سطح شهر 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، تامین مصالح و اجرای نورپردازی و روشنایی در 10 تقاطع غیر همسطح سطح شهر 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی خدمات اداری و نیروی آتش نشان و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر و انجام عملیات خدمات شهری (تنظیف, رفت و روب) و... 1399/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 98