مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات و نظافت امور رختشویخانه 1386/10/10 1386/10/25
واگذاری خدمات فیزیکی و حراست مراکز ساختمان ها 1386/10/10 1386/10/22
خرید کابل 185×1 بیست کیلوولت آلومینیومی 1386/10/10 1386/10/26
واگذاری ورود اطلاعات 1386/10/10 1386/10/25
سکویهای تماشاچی استادیوم 15 خرداد زنجان 1386/10/10 1386/10/25
واگذاری انجام عملیات احداث آسانسور 1386/10/10 1386/11/06
واگذاری انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1386/10/10 1386/10/30
واگذاری اجرای جدول گذاری 1386/10/10 1386/10/25
واگذاری امور سیر و حرکت 1386/10/10 1386/11/02
خریداری 1300 عدد دریچه منهول بتن پلیمری 1386/10/10 1386/10/25
صفحه 11699 از 11701