کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7864147 مناقصه خرید خدمات تصفیه شیمیایی آنلاین روغن 8 دستگاه ترانسفورماتور شبکه استان خوزستان 1403/02/01 1403/02/06
7863704 مناقصه خرید خدمات تصفیه شیمیایی آنلاین روغن 8 دستگاه ترانسفورماتور شبکه استان خوزستان 1403/02/01 1403/02/06
7655152 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور استان بوشهر 1402/11/23 1402/12/02
7649239 مناقصه خرید دستگاه تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور استان بوشهر 1402/11/18 رجوع به آگهی
7639296 مناقصه دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور - خرید رگولاتور فشار - دستگاه تمام اتوماتیک تست ته نشینی (طبق فایل پیوست) و.. استان یزد 1402/11/16 رجوع به آگهی
7635045 مناقصه خرید دستگاه تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور استان بوشهر 1402/11/16 رجوع به آگهی
7615350 مناقصه تعداد 11 دستگاه تصفیه سوخت و روغن مورد نیاز شناورها استان تهران 1402/11/14 1402/11/16
7610617 مناقصه خرید دستگاه پرتابل تصفیه روغن استان خوزستان 1402/11/11 رجوع به آگهی
7607185 مناقصه تعداد 11 دستگاه تصفیه سوخت و روغن مورد نیاز شناورها استان تهران 1402/11/11 1402/11/16
7593357 مناقصه خرید دستگاه پرتابل تصفیه روغن استان تهران، استان خوزستان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7591926 مناقصه خرید دستگاه پرتابل تصفیه روغن استان خوزستان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7591416 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاه پرتابل تصفیه روغن استان خوزستان 1402/11/08 1402/11/16
7521206 مناقصه خرید 5000 بتن نسوز سنگین ریختنی - خرید 6 ردیف پرشر سوییچ ولیمیت سوییچ .نمایشگر - کیت رتروفیت ترمینال کلید هوایی - آنتن وایرلس - تایمر تاخیر در قطع - فیوز کتابی شاخکدار - الکتروموتور 2/2 کیلووات... استان یزد 1402/10/18 رجوع به آگهی
7520295 مناقصه تأمین Fuel Purifire Spare Parts استان تهران 1402/10/18 1402/10/23
7497131 مناقصه خرید چهار دستگاه تفکیک گر دو فازی استان خراسان رضوی 1402/10/12 رجوع به آگهی
7492727 مناقصه خرید IGF Package جهت پروژه طرح توسعه و نگهداشت میادین استان تهران 1402/10/11 1402/10/16
7492653 مناقصه خدمات تصفیه وارنیش روغن مولدهای g13 و g14 استان یزد 1402/10/11 1402/10/20
7490916 مناقصه خرید دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور استان بوشهر 1402/10/11 رجوع به آگهی
7490442 مناقصه خرید چهار دستگاه تفکیک گر دو فازی استان خراسان رضوی 1402/10/11 رجوع به آگهی
7489717 مناقصه خدمات تصفیه وارنیش روغن مولدهای G13 و G14 نیروگاه استان یزد 1402/10/10 1402/10/20
صفحه 1 از 46