مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع رله حفاظتی و تست 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه پست هوایی و شبکه فشار ضعیف هوایی 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه شناسایی مناقصه گران برای پروژه تامین مالی و احداث بخشی از تاسیسات فاضلاب 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اصلاح و رفع معایب خط 63 کیلوولت 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات آماده سازی و تجهیز اتاق پست واحداث شبکه نیرو رسانی به مرکز 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه طراحی، تامین کنندگان تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی و عملیات نصب، تست و راه اندازی احداث پستهای انتقال برق منطقه ای 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه تامین برق متقاضیان - توسعه فیدر پست - اجرای شبکه فشار متوسط هوایی مربوط به خروجی پست جدید الاحداث 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات خودرویی - واگذاری عملیات بهینه سازی پست های فوق توزیع (حفاظت حذف بار و تعویض بارهای مصرف داخلی) 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه عملیات ساخت و احداث جاده دسترسی تعمیراتی به پایه های برق 900 و خط هوایی پساب و ترانس های روشنایی راه آهن 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه خرید کابل و تجهیزات خط کابلی دو مداره 63 کیلوولت 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عملیات احداث یک دستگاه بی ترانسفورمر 20/132 کیلوولت 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی طراحی ، تامین کنندگان تجهیزات ، انجام کارهای ساختمانی و عملیات نصب ، تست و راه اندازی احداث پستهای فوق توزیع برق 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اصلاح و بهینه یک کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، پست هوایی و شبکه فشار ضعیف هوایی روستاها 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و رفع معایب خط 63 کیلوولت 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه - نگهداری و تعمیرات شبکه بالاسری برق OCS و تجهیزات جانبی - نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع برق و... 1400/09/10 1400/09/25
مناقصه اجرایی شبکه فشار متوسط هوای مربوط به خروجی پست جدیدالاحداث 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه بهره برداری تعمیر و نگهداری پست برق 63/20 کیلوولت 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه توسعه واحداث پستهای هوایی امور 2 برق اردبیل بشماره 2321/2100 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه اجرای پست برق با ظرفیت 1.2 مگاوات و انشعابات برق به همراه کلیه هزینه های مرتبط با اداره برق منطقه ای 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 712