مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید پست موبایل - پدمانتد- کیوسک و تابلو 1398/06/25 رجوع به آگهی
خرید انواع پست پد مانند ، پست موبایل، تابلو و کیوسک 1398/06/25 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی احداث پست 66/20 کیلو ولت 1398/06/25 1398/06/28
فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی احداث پست 66/20 پست نورآباد1 1398/06/25 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 1398/06/25 1398/07/02
انتخاب مشاور به منظور طراحی معماری, سازه, تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان جدید پست برق پست های فشار... 1398/06/25 رجوع به آگهی
Supply Delivery Installation Supervision of 33 kv Gas Insulating Switchgear 1398/06/24 رجوع به آگهی
SUPPLY AND DELIVERY OF SWITCHES-DROP DOWN LIFT OFF 1398/06/24 رجوع به آگهی
تامین و راه اندازی ترانس و تابلوهای برق پست ایستگاه 1398/06/24 1398/06/27
عملیات ساختمانی احداث پست 66/20 کیلوولت 1398/06/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 885