مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Installation - Power Feeder 1399/10/25 رجوع به آگهی
طرح توسعه مشترکین روستایی (حجم عملیات 5 دستگاه پست هوایی ۱۱۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی - ۲۳۰0 متر ش... 1399/10/25 رجوع به آگهی
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه تعمیرات و نگهداری تجهیزات و سیستم های حفاظتی تعداد 61 دستگاه پست... 1399/11/02
خرید تجهیزات پست 400/132 کیلوولت 1399/10/25 1399/11/05
تعمیرات و نگهداری تجهیزات و سیستم های حفاظتی تعداد 61 دستگاه پست انتقال و فوق توزیع 1399/10/25 1399/11/02
خرید ، نصب و راه اندازی پست کیوسکی KVA ۸۰۰ و کابل کشی و اصلاح پست زمینی موجود در بوستان 1399/10/24 1399/11/06
بهره برداری, نگهداری و تعمیرات مرکز دیسپاچینگ, پست ها و خطوط انتقال برق مربوط به نیروگاه 1399/10/24 رجوع به آگهی
پروژه اصلاح و بهینه سازی شهری و فیدر خروجی 1399/10/24 رجوع به آگهی
بهینه سازی ساختمانی پست های محدوده امور اتوماسیون 1399/10/23 1399/10/27
احداث پست برق اختصاصی مرکز داده 1399/10/24 1399/10/30
صفحه 1 از 1189