مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی به متقاضیان به صورت کلیددردست 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 132/33/11 kV Pangtan Substation and associated bay extension works at Bahrabise Substation 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تقویت فونداسیون دکل های خط 230 کیلوولت - واگذاری عملیات تکمیل ساختمان انبار پست 230 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع و انتقال 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه کسری تجهیزات واجرای پست 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اجرای سایت منازل سازمانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث خط جهت افزایش ظرفیت برق کلید خانه سایت چهل هکتاری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه از پست فوق توزیع 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه 20 کیلوولت از پست 1400/02/05
مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی احداث پست 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه فعالیتهای حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع وانتقال شرکت برق 1400/02/05
مناقصه تجهیزات واجرای پست 1400/02/05
مناقصه احداث شبکه از پست فوق توزیع 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه احداث پست فوق توزیع 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نیرو رسانی به متقاضیان به صورت کلید در دست 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق تحت بهره برداری شرکت برق 1400/01/29 1400/02/09
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی پستهای برق، ارتقاء سیستم دیسپاچینگ، خط هوایی بین پست پاساژ و تعمیرگاه مجتمع بندری 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه احداث ساختمان پست های امداد گاز - اجرای کارهای ساختمانی و احداث ابنیه ایستگاه تقلیل فشار CGS دوم ساز (شامل اجرای محوطه سازی، دیوار چینی، احداث فونداسیون) 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه واگذاری تهیه کسری تجهیزات واجرای پست 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع و انتقال 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 629