مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث فونداسیون، نصب برج و سیمکشی پایه های باقیما... 1399/08/07 1399/08/06
مناقصه خرید و تامین تجهیزات شبکه زمین پست 20/63 کیلوولت 1399/08/07 1399/08/08
- احداث پست 132/30 کیلوولت 1399/08/07 1399/08/14
تجدید احداث خط موقت 230 کیلوولت پست سیار 1399/08/07 1399/08/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای احداث پست 132/20 کیلوولت 1399/08/07 1399/08/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی ارتباطات ورودی و خروج پست230کیلوولت خمیربه طول تقریبی3کیلومتر... 1399/08/12
احداث پست 132/20 کیلوولت 1399/08/07 1399/08/14
احداث خط موقت 230 کیلوولت پست سیار 1399/08/07 1399/08/14
خرید تجهیزات پست های زمینی 1399/08/07 رجوع به آگهی
تهیه و تامین یراق آلات، تجهیزات سیستم اتصال زمین و احدات کامل خط ۲۳۰ کیلوولت دومداره ارتباطی 1399/08/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1132