مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات اساسی دو دستگاه GCB(Generator Circuit Breaker) واحدهای گازیV94.2 نی... 1398/11/03 1398/11/08
Supply, Transport, Insurance ,Execution of civil works, Erection ,Testing, Put in service, Guarantee... 1398/11/03 رجوع به آگهی
خرید کنداکتومتر و ph متر آزمایشگاهی با متعلقات و خرید سیستم سوپروایزوری توربین واحد 3 نیروگاه و خرید... 1398/11/03 1398/11/12
خرید 1500 متر کابل تغذیه الکتروموتورهای 1000ولت 1398/11/03 رجوع به آگهی
تامین سیل پلیت و سیل پین های مورد نیاز نیروگاه 1398/11/03 رجوع به آگهی
خرید یک ست پره فین فن class10000 Moore 1398/11/03 رجوع به آگهی
خرید کارتهای سرعت نیروگاه 1398/11/03 رجوع به آگهی
- احداث نیروگاه خورشیدی 1398/11/02 1398/11/13
SUPPLYING TOTAL OF 104MW OF SUPPLIMENTARY ELECTRICAL POWER 1398/11/02 رجوع به آگهی
Hydropower Plant Rehabilitation Project - Feasibility Studies 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1108