مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع کنتور برق 1398/06/31 رجوع به آگهی
خرید 123000 دستگاه کنتور تک فاز چند تعرفه به همراه باب مکمل به صورت عمده با کارگزاری شرکت 1398/06/31 1398/07/06
تست و تعویض کنتورهای دیماند 1398/06/26 رجوع به آگهی
تست و تعویض کنتورهای دیماوند 1398/06/26 رجوع به آگهی
خرید 89/100 دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه و 15/900 دستگاه کنتور دیجیتالی سه فاز چند تعرفه ات... 1398/06/25 رجوع به آگهی
توسعه، احداث و بهینه سازی (شبکه های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط هوائی و زمینی- پست های توزیع هوائی... 1398/06/21 رجوع به آگهی
خرید انواع کنتور برق -کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه -کنتور سه فاز دیجیتال چند تعرفه اتصال مستقیم 1398/06/21 رجوع به آگهی
خرید انواع کنتور برق 1398/06/20 رجوع به آگهی
خرید انواع کنتور برق به صورت عمده (کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه ـ کنتور سه فاز دیجیتال چند تعرفه ا... 1398/06/20 رجوع به آگهی
خرید و نصب 548 دستگاه کنتور هوشمند آب و 401 دستگاه کنتور هوشمند برق 1398/06/16 1398/06/23
صفحه 1 از 277