مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تعداد ۱۵٫۹۶۰ دستگاه انواع کنتور هوشمند تک فاز و سه فاز 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه معمولی - کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه - اصله انواع پایه بتونی چهارگوش - انواع ترانسفورماتور کم تلفات 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلو کامپوزیتی هوایی 4 کنتوره سه فاز با کنتور هوشمند (بدون کلید اتوماتیک) 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع لوازم فلزی شبکه - انواع فیوز کات اوت پلیمری - کنتور دیجیتال سه فاز دیماندی چند تعرفه - مقره کششی شیشه ای - انواع پایه بتونی H -انواع پایه فلزی شبکه - انواع پایه بتونی گرد - انواع... 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی هوشمند، خرید انواع مقره کامپوزیتی و انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور و مودم 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور تکفاز فهام ۲ ترمینالی ویرایش ۴ 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تعداد 15.960 دستگاه انواع کنتور هوشمند تکفاز و سه فاز تجدید شده مناقصه شماره 400/316 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه خرید کنتور دیجیتال سه فاز دیماندی 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه خرید 450 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم ویرایش 4 به همراه قاب 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه کنتور 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه خرید کنتور تکفاز 1400/09/14 1400/09/21
مناقصه خرید کنتورهای هوشمند چند تعرفه ریلی تکفاز 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 1400/2-137 تجدید مرحله اول خرید تعداد 17365 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه معمولی ویرایش 4 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه کوبیکل و برق رسانی فیدر 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی هوشمند، خرید انواع مقره کامپوزیتی و انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید : خرید تعداد ۱۷۳۶۵ دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه معمولی ویرایش ۴ ـ خرید تعداد ۵۵۰ دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه معمولی ویرایش ۴ ـ خرید تعداد ۱۶۲ - اصله انواع... 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه کنتور سه فاز 1400/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 213