مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 50 عدد دستگاه تنفسی هوای فشرده 1387/02/24 1387/03/07
خریداری 40 دست لباس عملیات 1387/02/23 1387/03/07
واگذاری تهیه و نصب 240 سیستم اعلان حریق و سرقت 1387/02/23 1387/03/07
خرید الکتروموتور 1387/02/22 1387/03/06
خرید تعداد 2000 دستگاه صندوق شخصی 1387/02/22 1387/03/06
تهیه و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق 1387/02/21 1387/03/06
واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت 1387/02/22 1387/03/08
واگذاری نظارت احداث ابنیه و تاسیسات موتورخانه سیستم اطفاء حریق 1387/02/22 1387/03/06
واگذاری نظارت احداث ابنیه و تاسیسات موتورخانه سیستم اطفاء حریق 1387/02/22 1387/03/06
خرید سه نوع کمپرسور سردخانه( کوپلند) 1387/02/22 1387/03/06
صفحه 1334 از 1355