مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید صندوق شخصی 1386/11/14 1386/11/29
خرید هفتادهزار لیتر کف آتش نشانی 1386/11/14 1386/11/29
خرید شیرهای مربوط به خطوط آب آتش نشانی 1386/11/14 1386/11/29
خدمات آتش نشانی شرکت پالایش نفت تبریز 1386/11/13 1386/11/28
خریداری شیرهای مربوط به خطوط اب اتش نشانی 1386/11/13 1386/11/28
خرید صندوق شخصی 1386/11/13 1386/11/28
خرید و تحویل یک دستگاه نردبان 52 متری 1386/11/11 1386/11/26
خرید مقدار هفتادهزار لیتر کف آتش نشانی فلورپروتئین 1386/11/11 1386/11/26
کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات و تاسیسات انبار 1386/11/10 1386/11/25
خرید و نصب تجهیزات آتش نشانی 1386/11/09 1386/11/25
صفحه 1390 از 1393